Správa časového slotu

Aktualizované 14/5/24 uverejnené Katarzyna

Kto môže použiť túto funkciu?

Funkcia dostupná pre používateľov produktového radu CargoON, ktorí majú produkt Dock Scheduler a majú prístup k modulu Schedules (Plány).

Z článku sa dozviete:

 • ako pridať časový slot pre dopravcu,
 • ako spravovať časový úsek.

Modul Schedules (v rámci produktu Dock Scheduler) je systém na správu rezervácií, časových úsekov a harmonogramov nakládky a vykládky v sklade..

Ako pridám časové úseky pre dopravcu?

Časové úseky umožňujú dopravcom rezervovať si dátum a čas na rezerváciu vozidla.

 1. V module Plány kliknite na tlačidlo Pridať časový úsek.
 1. Ak chcete pridať časový úsek, vyplňte požadované informácie v otvorenom formulári:
 • Sklad - vyberte sklad, ktorého rozvrh chcete zdieľať,
 • Typ operácie (nakladanie alebo vykladanie),
 • Dopravca – vyberte dopravcu, s ktorým chcete zdieľať časový
Časový úsek môžete zdieľať s prepravcom, ktorý nemá účet na Platforme Trans.eu. Viac sa dozviete v tomto článku.

Môžete tiež vyplniť voliteľné polia:

 • Externá referencia č.
 • Počet časových úsekov – môžete pridať viacero časových úsekov súčasne.
 • Dok – môžete si vybrať konkrétny dok, ktorý si dopravca zarezervuje.
 • Vyberte dátum časového úseku (môže to byť jeden alebo viac dní) a zadajte čas prevádzky.
Pri konfigurácii časového úseku sa automaticky vyberie možnosť pracovného času doku. Ak výber zrušíte, budete musieť zadať hodiny.
 • Zadajte adresu nakládky alebo vykládky (v závislosti od typu operácie, ktorý ste vybrali vyššie, sa údaje skladu vyplnia automaticky.
 • Poznámky odosielateľa – miesto, kde môžete doplniť informácie pre dopravcu.
 • Prílohy – môžete priložiť všetky potrebné dokumenty, ak ste si vybrali túto možnosť v šablony rezervácie.
Viac informácií o manipulácii s prílohami nájdete tu.

Po vyplnení formulára kliknite na Uložiť.

Ak vyberiete možnosť Vytvoriť ďalší časový úsek, formulár zostane otvorený, aby ste mohli doplniť podrobnosti o novom časovom úseku.

Časový úsek bol vytvorený a odoslaný dopravcovi.

Správa časových úsekov

 1. Ak chcete zobraziť zoznam časových úsekov, kliknite na šípku vedľa plánu rezervácií a vyberte Časové úseky.
 1. Zobrazenie časových úsekov zobrazuje všetky úseky, ktoré čakajú na rezerváciu dopravcom pre vybraný sklad.

 1. Pokiaľ dopravca nevykonal rezerváciu pre vydaný časový úsek, môžete ho upraviť alebo vymazať. Ak to chcete urobiť, vyberte časový úsek zo zoznamu, kliknite na ikonu troch bodiek a vyberte svoju možnosť.

Ak chcete vidieť, ktoré spoločnosti nevykonali rezerváciu napriek tomu, že dostali časové úseky, použite možnosti filtrovania a vyhľadávania časových úsekov, ktorých platnosť vypršala.
Vyberte FILTRE, potom vyberte parametre, ktoré vás zaujímajú, začiarknite políčko Zobraziť ukončené a kliknite na tlačidlo Zobraziť výsledky.

Keď dopravca vykoná rezerváciu vo vašom sklade pomocou časového úseku, stane sa rezerváciou. Nájdete ho v pláne rezervácií alebo v zozname rezervácií. Z oboch zobrazení môžete prejsť do správy rezervácií.

Viac informácií o správe rezervácií nájdete tu.

Vedeli ste, že...
Časový úsek sa tiež automaticky vytvorí vo vašom sklade automaticky na základe existujúcej objednávky v module Objednávky. Ak
- v objednávke je váš sklad na mieste vykládky alebo nakládky,
- na sklade je k dispozícii časový úsek v rámci zvoleného dátumu objednávky.

Ak sú splnené obe podmienky, v stĺpci Časový úsek (modul Objednávky) sa zobrazí ikona, ktorá označuje, že časový úsek bol úspešne pridaný, a dopravca dostane e-mail s informáciou o pridaní časového úseku.

Ak trasa pre tú istú objednávku pozostáva z viac ako jedného miesta, ktoré je súčasne vaším skladom, potom objednávka automaticky vytvorí časový úsek pre každý z týchto skladov.

Dopravca môže vykonať rezerváciu prostredníctvom časového úseku v rámci času špecifikovaného v tomto úseku.

Ak vymažete rezerváciu, ktorá vznikla z časového úseku, tento časový úsek sa obnoví. Ak časový úsek nevypršal, je možné vykonať ďalšiu rezerváciu. Ak čas uplynul, táto možnosť už nie je k dispozícii.


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)