Ďalšie funkcie burzy vozidiel

Aktualizované 6/11/23 uverejnené Jakub

Z tohto článku sa dozviete, ako:

 • zobraziť kompaktné a predvolené zobrazenie
 • prispôsobiť karty
 • spravovať poradie kariet
 • nájsť zodpovedajúce ponuky pre konkrétne vozidlo

Kompaktný pohľad

 1. Prepnutím do Kompaktného zobrazenia je možné na obrazovke zariadenia zobraziť viac ponúk.

BURZA > Burza vozidiel > Kompaktné zobrazenie

 1. Ak chcete obnoviť štandardné nastavenia, vyberte Predvolené zobrazenie.

Pri oboch zobrazeniach tabuľky sa povolením režimu celej obrazovky na vašom zariadení zvýši počet položiek aktuálne zobrazených na obrazovke.

Personalizácia kariet

Kartám na burze je možné priradiť názvy. Zadané parametre filtrovania môžete uložiť pod ľubovoľným názvom. Pri filtrovaní ponúk na burze pomocou jedného z uložených filtrov zodpovedá názov záložky názvu uloženého filtra. Ak chcete kartám výmeny priradiť názvy, uložte skupiny filtrov pod ich príslušnými názvami

 1. Nastavte požadované parametre filtra a potvrďte kliknutím na tlačidlo Uložiť.

 1. Pri filtrovaní tabuľky ponuky použite jeden z uložených filtrov v rozbaľovacom zozname a kliknite na položku Hľadať.

V tabuľke ponuky výmeny sa zobrazí karta s názvom zodpovedajúcim názvu uloženého filtra.

Spravujte poradie kariet

Na Platforme je možné spravovať poradie záložiek so zadanými parametrami filtrovania.

 1. Kliknite na danú kartu a podržte na nej stlačené tlačidlo myši.

 1. Presuňte ho na správne miesto a pustite.

Zodpovedajúce ponuky na burze vozidiel

 1. Po zverejnení ponuky prejdite na záložku Odoslané pod modulom Prepravné. Potom môžete vyhľadať vozidlo pre konkrétny náklad. Kliknite na ikonu Zobraziť zodpovedajúce vozidlá.

Step 2 image

Táto možnosť je dostupná pre zásielky zverejnené na burze, ako aj pre súkromné zásielky.

Kliknutím na ikonu sa presmerujete na Burzu vozidiel, kde sa vytvorí záložka s parametrami zodpovedajúcimi zverejnenému nákladu.

Step 5 image

Filter nastavený na burze vozidiel získava údaje o náklade, ako sú: nakládka a vykládka (+50 km), veľkosť vozidla, typ karosérie, hmotnosť, *nakladacie metre, *dodatočné požiadavky (napr. výťah, ADR).

Táto možnosť je dostupná aj v rámci prepravnej karty.

Step 6 image


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)