Prehľady – všeobecné informácie

Aktualizované 15/7/24 uverejnené Katarzyna

Kto môže túto funkciu používať?

Funkcia je dostupná pre používateľov CargoON a Trans for Forwarders, ktorí si zakúpili doplnkový produkt: Business Intelligence Reports.

Reporty sú viditeľné pre používateľov určených spoločnosťou, ktorá si objednala prístup.

Ďalšie informácie o BI Reports.

Podnikové reporty je modul, ktorý funguje ako doplnková funkcionalita Platformy Trans.eu.

Správy sa generujú pomocou algoritmov, ktoré analyzujú anonymizované údaje z dostupných zásielok, aby vytvorili aktuálny obraz o situácii na trhu a poskytli nástroj na lepšie obchodné rozhodnutia.

  • Údaje prezentované v prehľadoch sú vytvorené na základe vašich aktivít na Platforme Trans.eu, predovšetkým v module Náklady (Freights). To znamená, že predpokladom pre správy je, že máte prístup k Platforme a aktívne ju používate
  • Prehľady sa generujú pre jednotlivých firemných používateľov Platformy, ktorí majú aktivovanú funkcionalitu zostavovania.
Prístup k prehľadom má každý používateľ. Poplatok za správy závisí od počtu používateľov s prístupom.
  • Počet účtov s modulom Podnikové prehľady (BI Reports) závisí od výšky predplatného. Doba trvania zmluvy je jeden rok (12 mesiacov od dátumu uzatvorenia).
  • Každá správa má dynamický charakter, čo umožňuje oprávnenému používateľovi kontrolovať jej výsledky filtrovaním vybraných údajov.
  • Niektoré prehľady majú možnosť exportovať preddefinované údaje (napr. prehľad zoznamu nákladu). Údaje sa aktualizujú pravidelne, raz denne.
  • Informácie uvedené v správe sú dostupné iba v angličtine.
Skryte hlavnú ponuku Platformy na ľavej strane, aby bolo čítanie správ pohodlnejšie.


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)