Widgety - základné informácie

Aktualizované 13/5/24 uverejnené Katarzyna

Kto môže túto funkciu používať?

Funkcia je dostupná pre všetkých používateľov Platformy Trans.eu a CargoON.

Z tohto článku sa dozviete:

 • aké funkcie widgety plnia,
 • aké sú typy widgetov a ako ich používať,
 • ako pridávať, presúvať a odstraňovať widgety.

Funkcie widgetov

Widgety sú kľúčové nástroje Business Intelligence. Sú to interaktívne prvky, ktoré poskytujú rýchly prístup k informáciám o procesoch spracúvaných vo vašej spoločnosti na Platforme Trans.eu. Widgety môžete spravovať z modulu Dashboard.

Viac informácií o module Dashboard nájdete v článku Dashboard - základné informácie.

Pomocou údajov prezentovaných pomocou widgetov môžete:

 • sledovať a riadiť procesy v reálnom čase,
 • zlepšovať činnosť vašej spoločnosti,
 • optimalizovať procesy,
 • zvýšiť efektívnosť a rýchlejšie prijímať rozhodnutia,
 • používať ich ako formu jednoduchej a intuitívnej prezentácie.

 • Údaje prezentované pomocou widgetov sa zhromažďujú na základe činností, ktoré ste vykonali na Platforme Trans.eu. Ak sa v danom widgete nenachádzajú žiadne údaje, znamená to, že ste sa nezapojili do procesov, ktoré tento widget zobrazuje.

 • Widgety môžu prezentovať údaje v reálnom čase a archivované údaje.
 • Widgety môžu prezentovať údaje pre celú spoločnosť, používateľa, klienta alebo dodávateľa.
 • Väčšinu widgetov môžete na ovládací panel pridať mnohokrát - až 9-krát. Toto riešenie umožňuje porovnávať údaje, napr. ak chcete vidieť, ako vyzerajú údaje za celú spoločnosť a za konkrétneho používateľa.

Prístup k widgetom

Dostupné widgety sú rozdelené do kategórií:

 • Náklady
 • Plány
 • Hodnotenia
 • Objednávky
 • Trans.info
 • Informácie
Kategórie úzko súvisia s funkciami a fázami prepravného procesu (napr. pridanie nákladu, objednávky atď.). Prístup k danej kategórii závisí od roly používateľa na platforme Trans.eu (klient, dodávateľ) a od zakúpených doplnkových produktov (napr. Dock Scheduler).

Číslo vedľa názvu widgetu udáva, koľko rovnakých widgetov môžete pridať na Dashboard (maximálne 9). Ak pri danom widgete nie je uvedené žiadne číslo, znamená to, že ho môžete pridať iba raz.

Pridanie toho istého widgetu viac ako raz môže byť užitočné, keď potrebujete porovnať údaje z dvoch pohľadov, napr. klient - dodávateľ, spoločnosť - používateľ alebo porovnať prácu dvoch skladov.

Konfigurácia widgetu

Väčšinu widgetov je možné prispôsobiť. V závislosti od informácií, ktoré potrebujete, môžete prispôsobiť ich vzhľad a funkčnosť.

 1. Filtrovanie údajov vo widgetoch.

Niektoré widgety majú ďalšiu funkciu - filtrovanie údajov. V takýchto widgetoch nájdete v ľavom hornom rohu ikonu šípky, ktorá slúži na vysunutie "zásuvky".

V niektorých prípadoch sa tlačidlá a filter môžu nachádzať priamo na widgete.

Po kliknutí na šípku sa zobrazí "zásuvka" s filtrami:

 • Úroveň zobrazenia údajov: Používateľ - Spoločnosť,
 • typ operácie: Nakladanie - Vykladanie - Všetky.
Filter vybraný na widgete sa vzťahuje len na tento widget.

 1. Zobrazenie údajov pre firmu a pre používateľa.

V niektorých widgetoch sa v spodnej časti "zásuvky" (zloženej alebo rozbalenej) zobrazuje ikona . Informuje o tom, aký kontext zobrazenia je aktuálne pridaný.

Ak na widgetoch vidíte dve modré šípky, ikonu osoby alebo ikonu budovy, znamená to, že pomocou šípok môžete prepnúť zobrazenie widgetu a zobraziť údaje pre firmu (budovu) alebo pre používateľa (osobu), ako v prípade widgetu Hodnotenia.

 1. Zobrazenie údajov pre klienta a dodávateľa.

Na vybraných widgetoch, napr. neocenené transakcie, môžete prepínať medzi údajmi pre klienta a zhotoviteľa. V tomto prípade je možné zobraziť aj údaje pre došlé a odoslané ratingy.

 1. Zobrazenie údajov v reálnom čase a archivovaných údajov.

Ak sa na widgete zobrazí položka Obnoviť, znamená to, že údaje sa zobrazujú v reálnom čase. Ak chcete analyzovať najnovšie údaje, kliknite na tlačidlo Obnoviť.

Informácie o dátume poslednej aktualizácie sa zvyčajne nachádzajú v pravom hornom rohu widgetu. Zobrazuje sa pri widgetoch, ktoré používajú údaje v reálnom čase.


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)