Dock Scheduler - Widget denného stavu

Aktualizované 15/5/24 uverejnené Katarzyna

Kto môže túto funkciu používať?

Táto funkcia je k dispozícii používateľom Platformy Trans.eu a produktu Dock Scheduler s prístupom k modulu Schedules.

Ďalšie informácie o module Dashboard a widgety.

Základné informácie o widgete

Pridajte widget Dock Scheduler - denný stav na svoj Dashboard, aby ste mohli skontrolovať stav rezervácie v konkrétny deň.

Dock Scheduler - denný stav:

 • patrí k widgetom z kategórie Plány,
 • prezentuje údaje na základe všetkých rezervácií v daný deň bez ohľadu na ich stav,
 • zobrazuje údaje pre všetky a vybrané sklady,
 • prezentuje údaje v reálnom čase,
 • môže byť pridaný na ovládací panel viac ako raz.

Hlavnými prvkami widgetu Dock Scheduler - denný stav sú:

 1. Koláčový graf zobrazujúci dennú aktivitu -počet všetkých rezervácií v daný deň.

Legenda vo vnútri grafu informujúca o počte a percentuálnom podiele úloh. Vizuálne je legenda spojená s vonkajším kruhom.

Vonkajší, viacfarebný kruh zodpovedá kategóriám úloh:

 • Rezervácie "To do" - označené modrou farbou,
 • Rezervácie "V procese" označené oranžovou farbo,
 • "Dokončené" rezervácie označené zelenou farbou.

Sekcie "To do", " V procese", "Dokončené" sú rozdelené na rezervácie podľa stavu. A tak v sekcii::

 • "To do" - nájdete rozlíšenie na predbežné a potvrdené (dokončené) rezervácie - označené svetlomodrou a tmavomodrou farbou,
 • "V procese" - rezervácie s potvrdeným príchodom, rozpracované rezervácie (začiatok prevádzky - nakládka alebo vykládka) - označené oranžovou a červenou farbou
 • "Ukončené" - rezervácie s potvrdeným ukončením operácie a odchodom vozidla z priestoru skladu (odchod) - označené svetlozelenou a tmavozelenou farbou.
  Každá z týchto častí je označená príslušným číslom a farbou.
Všetky rezervácie sú v tabuľke zobrazené v súlade s ďalšími fázami procesu rezervácie.
 1. Možnosť Obnoviť umožňuje aktualizovať údaje zobrazené na widgete.
 2. Názov skladu, pre ktorý sa údaje zobrazujú.
 3. Šípka - po kliknutí na ňu sa zobrazí okno s ďalšími filtrami.
 • Sklad - môžete zobraziť výsledky pre všetky svoje sklady alebo pre konkrétny sklad, stačí ho vybrať z rozbaľovacieho zoznamu.
 • Dok - ak vyberiete zobrazenie všetkých skladov, možnosť doku nebude aktívna. Doky môžete vybrať zo zoznamu, keď vyberiete konkrétny sklad.
 • Typ stavu - môžete si vybrať z pozitívnych stavov (predbežné rezervácie, potvrdené rezervácie, príchody, prebiehajúce operácie, ukončené operácie, odchody) a negatívnych stavov (nenaložené, žiadne vozidlo, odmietnutie)
 • Len oneskorené - po zaškrtnutí políčka bude widget poskytovať údaje len pre rezervácie so stavom oneskorené.

Ako analyzovať údaje?

 1. Na uľahčenie analýzy údajov môžete widget pridať viackrát (až 9-krát).
Ako pridať widget na ovládací panel sa dozviete v článku Widgety - základné informácie.

Vo vyššie uvedenom príklade môžete vidieť, že používateľ pridal widget Dock Scheduler - denný stav na svoj ovládací panel štyrikrát, pričom pre každý z nich vybral iné filtre:

 1. Zobrazenie rezervácií s kladným stavom pre všetky sklady,
 2. Zobrazenie len rezervácií s oneskoreným stavom pre konkrétny sklad a dok,
 3. Zobrazenie rezervácií so záporným stavom pre všetky sklady,
 4. Zobrazenie rezervácií pre konkrétny sklad a všetky doky.

Aby boli údaje v grafe ešte čitateľnejšie, po nabehnutí myšou na graf sa zobrazí nápoveda so stavom, počtom rezervácií v danom stave, počtom skladov a dokov.

Dock Scheduler - widget denného stavu poskytuje informácie o priebehu a umožňuje efektívne monitorovať prevádzku v skladoch a plánovať denné úlohy.

Prehľadná vizualizácia vám uľahčí identifikáciu oblastí, ktoré si vyžadujú vašu pozornosť. Vidíte, koľko úloh musíte zvládnuť, a v prípade chýb alebo oneskorení môžete okamžite reagovať.

Ak na ovládací panel pridáte všetky widgety z kategórie Plány, získate úplný obraz o tom, ako fungujú vaše sklady


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)