Zmena jazyka Platformy

Aktualizované 20/6/24 uverejnené Jakub

Kto môže túto funkciu používať?

Funkcia je dostupná pre všetkých používateľov Platformy Trans.eu a CargoON.

Z tohto článku sa dozviete:

  • ako zmeniť jazyk Platformy

Produkty Trans.eu sú dostupné v mnohých krajinách. Preto vynakladáme maximálne úsilie, aby sme našim zákazníkom poskytli produkty preložené do ich jazykov.

Ako zmeniť jazyk Platformy

Ak chcete zmeniť jazyk, postupujte podľa nasledujúcich krokov na Platforme.

  1. Kliknite na svojho avatara a zo zoznamu vyberte položku Nastavenia.
  1. Vyberte položku Moje konto.

Prejdite na kartu Heslo a jazyk. Rozbaľte zoznam Jazyk aplikácie a vyberte jazyk, ktorý vás zaujíma.

  1. Potvrďte tlačidlom Uložiť zmeny.

Po uložení zmien sa zobrazí správa s výzvou na obnovenie stránky.

Kliknutím na tlačidlo Obnoviť teraz zobrazíte svoje zmeny.


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)