Dock Scheduler - widget úrovne obsadenosti skladu

Aktualizované 23/5/24 uverejnené Katarzyna

Kto môže túto funkciu používať?

Táto funkcia je dostupná pre všetkých používateľov Platformy Trans.eu a CargoON, ktorí si zakúpili prístup do aplikácie Dock Scheduler.

Ďalšie informácie o module Dashboard a widgety.

Základné informácie o widgete

Pridajte widget Úroveň obsadenosti skladu DS na kontrolu aktuálnej a predpokladanej obsadenosti skladu na nasledujúce 3 dni.

Widget úrovne obsadenosti skladu DS:

 • patrí k widgetom z kategórie Rozvrhy,
 • prezentuje údaje zozbierané na základe vytvorených rezervácií - potvrdených aj predbežných,
 • prezentuje údaje v reálnom čase,
 • môže byť pridaný na ovládací panel viac ako raz (maximálne 9-krát).

Hlavnými prvkami widgetu úrovne obsadenosti skladu DS sú:

 1. Filtre - umožňujú určiť typ zobrazených údajov. Filtre otvoríte kliknutím na modrú šípku.

Údaje môžete filtrovať podľa kategórie:

 • Sklad - V zozname vyberte názov konkrétneho skladu, pre ktorý chcete zobraziť údaje. Môžete tiež vybrať všetky sklady.
 • Dok - táto možnosť je k dispozícii len po výbere skladu. Po výbere skladu môžete vybrať dok v tomto sklade alebo zobraziť údaje pre všetky doky v tomto sklade.

 1. Informácie o tom, pre ktorý sklad sa údaje zobrazujú. Tu môžete vidieť názov skladu vybraného vo filtroch alebo poznámku: Všetky sklady (toto je predvolené nastavenie filtra).
 2. Možnosť Refresh (Obnoviť) umožňuje aktualizovať údaje zobrazené na widgete.
 3. Časová os - ďalší filter umožňujúci určiť dni, za ktoré sa údaje zobrazujú.

Začiarknite políčko vedľa dátumu, za ktorý chcete poznať výsledky.

Údaje sa uvádzajú za aktuálny deň a 2 nasledujúce pracovné dni.
 1. Graf - zobrazuje pomer celkového počtu hodín rezervácie (potvrdených a predbežných) k disponibilným hodinám.

V grafe sú uvedené číselné a percentuálne hodnoty (100 % času, ktorý sa má využiť vo všetkých skladoch, zodpovedá 120 hodinám).

 • Modrá časť grafu (1) predstavuje súčet potvrdených rezervácií pre zvolený rozsah údajov (tu 66 hodín, t. j. 55 %).
 • Šedomodrá časť grafu (2) je súčet predbežných rezervácií (nepotvrdených) pre vybraný rozsah údajov (tu 30 hodín, t. j. 25 %.
 • Žltá čiara zobrazuje súčet všetkých rezervácií pre vybraný rozsah údajov (tu 96 hodín, t. j. 80 %).
 • Sivá časť grafu (4) predstavuje celkový prevádzkový čas všetkých alebo vybraných skladov.
Môže sa stať, že vo vnútri grafu neuvidíte číselné a percentuálne údaje. Bude to súvisieť s množstvom priestoru, ktorý je k dispozícii v rôznych častiach grafu. Ak chcete vidieť údaje za farbami, prejdite kurzorom myši na vybranú časť grafu. Informácie sa zobrazia v nápovede.

Ako analyzovať údaje

 1. Aby ste uľahčili analýzu údajov, pridajte widget dvakrát (widget môžete pridať až 9-krát).
Ako pridať widget na ovládací panel sa dozviete v článku Widgety - základné informácie.
 1. V každom widgete vyberte filtre, ktoré vás zaujímajú, napr. porovnajte údaje za všetky sklady v dvoch rôznych dňoch:

Na základe toho si už teraz môžete všimnúť, že úroveň obsadenosti skladu v prvý deň je vyššia ako v nasledujúci deň.

Keďže widget Úroveň obsadenosti skladu DSmôžete pridať až 9-krát, môžete analyzovať údaje v niekoľkých konfiguráciách.

Príklad:

Kontrolujeme úroveň obsadenosti skladu Studio Amsterdam 13. marca 2024.

V prvom zobrazení nastavíme filter pre všetky doky (1), v druhom pre dok A (2) a v treťom pre dok B (3).

Väčšina rezervácií (vrátane všetkých nepotvrdených) bola naplánovaná pre dok A. Okrem toho bolo v ten deň využitých len 18 % pracovného času skladu.

Analýzou obsadenosti skladu a dokov v konkrétnych dňoch môžete:

 • lepšie rozdeľovať rezervácie s využitím všetkých pracovných hodín skladu bez toho, aby ste preťažili konkrétne doky,
 • určiť, koľko rezervácií je ešte nepotvrdených,
 • identifikovať sklady a doky s vysokou obsadenosťou a tie, ktoré nie sú plne alebo vôbec využívané - na základe toho môžete rozhodnúť o vylúčení takýchto skladov a zvýšiť efektívnosť a ziskovosť skladu,
 • rýchlejšie identifikovať potenciálne oneskorenia pri realizácii rezervácií,
 • efektívnejšie plánovať prácu zamestnancov.
Ak pridáte všetky widgety z kategórie Schedules (Rozvrhy) na ovládací panel, získate úplný obraz o fungovaní vašich skladov.


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)