Typ a správa o činnosti

Aktualizované 15/3/23 uverejnené Sylwia

Na základe údajov z prehľadu Typ a aktivita môžete:

 • získať informácie o tom, čo sa stalo s nákladom po jeho zverejnení
 • zistiť, ktorí zamestnanci sú vysoko efektívni a s akým úsilím
 • skontrolujte, koľko nákladov bolo dohodnutých oficiálne a koľko z nich bolo dohodnutých v rozhovoroch na Messengeri
 • overte si, ako vaši zamestnanci nachádzajú subdodávateľov a aké výsledky dosahujú

Typ a aktivita je prehľad zobrazujúci tabuľku aktivity z hľadiska:

 • konverzácie cez messenger
 • uskutočnené jednania
 • rokovania s rozhovormi na messenger
 • žiadna činnosť (týka sa nákladu, pri ktorom nebola zaznamenaná žiadna činnosť).

Nájdete ho v module Vyhradené prehľady. Kliknite na kartu s názvom prehľadu, ktorý chcete zobraziť.

Správa pozostáva z dvoch pohľadov: Typ publikácie a Publikačná aktivita. Ak chcete medzi nimi prepínať, kliknite na zvolenú možnosť. Na pravej strane je legenda, ktorá vám pomôže čítať údaje v grafe.

Keď umiestnite kurzor myši na určitú časť stĺpcového grafu, zobrazí sa kontextové okno s ďalšími informáciami:

Obidve zobrazenia obsahujú nižšie uvedenú tabuľku aktivít, ktorá predstavuje objem a percentuálne hodnoty filtrovaných publikácií o nákladnej doprave. Po kliknutí na konkrétny riadok sa v grafe zobrazí aktivita týkajúca sa len vybraného zamestnanca.

Tabuľka typov publikácie

Zobrazenie typu publikácie je stĺpcový graf znázorňujúci celkový počet nákladu zverejneného podľa dňa/týždňa/mesiaca/štvrťroka (v závislosti od nastavení zobrazenia).

Legenda nad grafom ukazuje, ktorá farba predstavuje ktorý spôsob zverejnenia ponuky prepravy: Burza, Skupiny, Stále trasy alebo SmartMatch.

Hodnota nad stĺpcom predstavuje celkový počet prepravných uverejnených všetkými možnými režimami zverejňovania v danom stĺpci. Umiestnením kurzora myši na príslušnú farbu v lište môžete vidieť počet publikácií z daného publikačného režimu.

Nastavenia zobrazovaných údajov môžete zmeniť v možnostiach filtrovania, ktoré sú popísané nižšie.

Tabuľka publikačnej činnosti

Graf aktivity publikácií je druhý pohľad na stĺpcový graf, ktorý zobrazuje celkový počet nákladov zverejnených za vybraté časové obdobie rozdelený na:

 • iba konverzácie - počet nákladov, pri ktorých prebehli rokovania prostredníctvom kontextovej komunikácie* na Messengeri;
 • dohodnuté - počet nákladov dohodnutých cez okno vyjednávania (v zásuvke pre náklad alebo na poslovi vo vyhradenom okne pre vyjednávanie);
 • dohodnuté s konverzáciou - počet nákladov dohodnutých cez okno vyjednávania a príslušná kontextová konverzácia cez Messenger;
 • bez aktivity - počet zverejnených nákladov bez akejkoľvek interakcie (rokovania alebo diskusie).

*Kontextová komunikácia - konverzácia na messenger, ktorá sa začala v kontexte nákladu, t.j. dopravca, ktorý prijal náklad, klikol na ikonu messenger v zozname nákladu alebo na ikonu messenger v zásuvke nákladu, alebo začal kontextovú konverzáciu v messengeri

Filtrovanie

Filtrovanie je možné vykonať:

 1. kliknutím na položku v legende nad grafom (napr. Burza, aby sa zobrazili len náklady zverejnené na Burze),
 2. kliknutím na meno konkrétnej osoby v tabuľke pod grafom (zobrazia sa len ponuky zverejnené daným zamestnancom),
 3. nastavenie príslušných filtrov v ponuke filtrov.

Kliknutím na symbol filtra v pravom stĺpci otvoríte nastavenia filtrovania pre prehľad Typu a aktivity.

Otwieranie ustawień filtrowania

V nastaveniach filtra môžete:

 • zmeniť rozsah dátumov načítania (dátum vykládky);
 • vyberte krajiny nakládky a/alebo vykládky (Krajina nakládky / Krajina vykládky);
 • vybrať typy zverejnenia nákladu: na burzu (burzu), na stále trase (stále trasy), na vybrané/skupiny (skupiny), ponuky SmartMatch;
 • vybrať typy aktivít (Publikačná aktivita);
 • odfiltrovať ponuky bez odpovede (Ponuky bez prijatých ponúk);
 • vyberte výsledok publikácie (výsledok zverejnenia nákladnej dopravy): akceptovaný, neakceptovaný.
Triedenie grafov
Kliknutím na názov zvislej osi povolíte triedenie hodnôt grafu od najväčšieho po najmenšie. Opätovným kliknutím sa obnoví pôvodné triedenie (podľa poradia kalendára).


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)