Pridanie vozového parku a integrácia s telematikou

Aktualizované 27/5/24 uverejnené Szczepan

Pridajte svoju flotilu na Platformu Trans.eu a využite jej dostupné funkcie na plný výkon. Ďalej nájdete, ako pridať vozidlo a ako integrovať váš vozový park do telematiky.

Prečo by ste mali pridať celý svoj vozový park?

Platforma Trans.eu vám umožňuje spravovať vozový park alebo zdieľať polohu vozidla s vašimi partnermi počas objednávok na prepravu. Presne nakonfigurovaná flotila je tiež lepšou šancou na prijatie návrhov na náklad od zákazníkov prostredníctvom algoritmu SmartMatch.

Ako pridať vozidlo do svojho vozového parku

 • v ponuke vľavo vyberte možnosť Flotila
 • „Pridať vozidlo“ pomocou zeleného tlačidla

 • Vyplňte špecifikáciu vozidla
 • Kliknutím na Ďalej vyplňte ďalšie informácie

 • Vyplňte špecifikáciu vozidla
 • Kliknutím na Ďalej vyplňte ďalšie informácie

 • Pridajte dodávateľa telematiky

 • Vyberte si dodávateľa zo zoznamu

 • alebo zadajte jeho názov do poľa vyhľadávača

 • Prihláste sa do svojho účtu a udeľte súhlas s prijímaním a ukladaním informácií o polohe vášho vozidla Platformou Trans.eu.

 • Vyberte si zo zoznamu a porovnajte vozidlo dodané vaším dodávateľom telematiky s aktuálne nakonfigurovaným vozidlom.

 • Výsledky uvidíte v stĺpci Vaše vozidlá
 • Kliknite na tlačidlo Uložiť

 • Informácie o telematike vozidla budú viditeľné vo formulári
 • Pomocou zeleného tlačidla „Pridať vozidlo“ pridajte vozidlo do svojho vozového parku

 • Prejdite do zoznamu, kde uvidíte vozidlo, ktoré ste práve pridali do svojej flotily

Takto pripravené zdroje dopravnej spoločnosti sa dajú použiť na úlohy spojené s prijímaním objednávok na Platforme a na monitorovanie úloh.

Pridajte telematiku do svojho existujúceho vozového parku

 • V ponuke vľavo vyberte modul Flotila
 • Vyberte vozidlo zo zoznamu

 • ozbaľte možnosť „Viac“ v informačnom okne vozidla
 • v zozname vyberte možnosť „Pridať telematiku“

 • Vyberte si dodávateľa zo zoznamu

 • alebo zadajte jeho názov do vyhľadávacieho poľa

 • Prihláste sa do svojho účtu a udeľte súhlas s prijímaním a ukladaním informácií o polohe vášho vozidla Platformou Trans.eu.

 • Priraďte vozidlo poskytnuté vašim dodávateľom telematiky k aktuálne nakonfigurovanému vozidlu.

 • Výsledky uvidíte v stĺpci Vaše vozidlá
 • Kliknite na tlačidlo Uložiť

 • Prejdite do zoznamu, kde uvidíte vozidlo, ktoré ste práve pridali do svojej flotily

Takto pripravené prostriedky dopravnej spoločnosti sa dajú použiť na úlohy spojené s prijímaním objednávok na Platforme a na monitorovanie úloh.

Importovanie vozidiel

Táto možnosť je k dispozícii používateľom, ktorí predtým využívali službu Trans.eu Fleet Exchange a ktorí majú na svojom účte pridané vozidlá do svojej flotily

 • Vyberte tlačidlo „Importovať vozidlá“

 • Vyberte vozidlá zo zoznamu
 • Potvrďte svoju voľbu zeleným tlačidlom „Importovať“
 • V poli s upozornením (na ikone zvončeka) na Platforme dostanete poznámku o dokončení importu spolu s podrobnými informáciami


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)