Privátna burza nákladov pre špeditérov

Aktualizované 11/7/24 uverejnené Jakub

Kto môže túto funkciu používať?

 • Funkcia je k dispozícii pre špeditérov (TFF - Trans for Forwarders).

Z tohto článku sa dozviete, ako:

 • pridať dodávateľa do privátnej burzy na karte Spoločnosti
 • pridať dodávateľa do privátnej burzy nákladov na karte Privátna burza
 • odstrániť firmu z privátnej burzy nákladov
 • pozvať dodávateľa, ktorý nie je členom Platformy, do privátnej burzy nákladov
 • filtrovať dodávateľov z privátnej burzy nákladov
 • zverejniť náklad na privátnej burze nákladov

Privátna burza nákladov - spotové riešenie od Trans.eu, ktoré umožňuje zverejňovať ponuky nákladov uzavretej skupine vybraných dopravcov.

Pridanie dodávateľa do privátnej burzy nákladov v záložke Spoločnosti

Do privátnej burzy nákladov je možné pridávať len dopravcov (zákazníci TFC) a špeditérov (zákazníci TFF) - rovnako ako do skupín. Pre spoločnosti, ktoré sú odosielateľmi, t. j. zákazníkmi CargoON, táto možnosť ponuky nie je k dispozícii.
 1. Privátnu burzu nákladov nájdete v module Dodávatelia. Záložka Spoločnosti obsahuje zoznam vašich aktuálnych zmluvných partnerov.
 1. Kliknite na ikonu troch bodiek vedľa vybraného dodávateľa a zo zoznamu vyberte položku Pridať do privátnej burzy.

V stĺpci SKUPINA/PRIVÁTNA BURZA bol vedľa tejto spoločnosti pridaný štítok. Umožňuje zistiť, ktorá spoločnosť bola pridaná do privátnej burzy nákladov.

Pridanie dodávateľa do privátnej burzy nákladov na karte Privátna burza

 1. Prejdite na kartu Privátna burza a kliknite na tlačidlo Pridať dopravcu.
 1. Do vyhľadávača zadajte údaje o spoločnosti, ktorú chcete pridať. Vyberte ju a potvrďte výber kliknutím na tlačidlo Uložiť.

Odstránenie spoločnosti z privátnej burzy nákladov

Kliknite na ikonu troch bodiek vedľa vybranej spoločnosti a vyberte možnosť Odstrániť z privátnej burzy.

Ak vymažete spoločnosť zo zoznamu zmluvných partnerov, vymaže sa aj zo skupín a privátnych búrz pre túto spoločnosť. V rámci týchto režimov jej už nebudete môcť posielať náklady.

Pozvanie zmluvného partnera, ktorý nie je členom Platformy, do privátnej burzy nákladov

V module Dodávatelia vyberte kartu Spoločnosti a kliknite na tlačidlo Odoslať pozvánku.

Vyplňte formulár pozvánky.

Keď dopravca dokončí bezplatnú registráciu na Platforme, bude pridaný k vašim zmluvným partnerom a do vašej privátnej burzy nákladov.

Zistite, ako pridať dodávateľov pomocou pozvánok do Privátnej burzy so súborom CSV.

Filtrovanie dodávateľov z privátnej burzy nákladov

Prejdite do modulu Dodávatelia a vyberte kartu Spoločnosti. Kliknutím na tlačidlo FILTRE otvorte okno filtrovania:

Publikovanie nákladu na privátnej burze nákladov

 1. Kliknite na Pridať náklad.
 1. V okne formulára v poli Príjemcovia vyberte zo zoznamu položku Privátna burza.

Vaša ponuka sa zobrazí dopravcom, ktorí sú členmi privátnej burzy.

Potvrdenie aktuálnosti ponuky na privátnej burze

Opätovné predloženie ponuky spôsobí, že sa náklad na burze zobrazí vyššie.

 1. Vyberte modul FREIGHTS (náklady)
 2. Na karte Pridané v zozname nákladných tovarov kliknite na ikonu hodín.

Rovnakú akciu môžete vykonať v okne s podrobnosťami ponuky kliknutím na položku Potvrdiť, že náklad je aktuálny.

 1. Potvrďte zverejnenie kliknutím na tlačidlo Znovu zverejniť.
Ponuku na privátnej burze môžete obnovovať každých 15 minút.


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)