Platobná lehota za náklad

Aktualizované 31/10/23 uverejnené Jakub

Kto môže použiť túto funkciu?

  • Funkcia dostupná pre všetkých používateľov Platformy Trans.eu a CargoON.

Z tohto článku sa dozviete, ako:

  • stanoviť platobnú lehotu za náklad
  • nastaviť platobný termín v module Náklady

Platobný termín - funkcionalita, pomocou ktorej si strany transakcie oznamujú čas zaplatenia nákladu.

Nastavte platobnú lehotu pre náklad

Ak nastavíte predvolenú platobnú lehotu, toto pole nebudete musieť vyplňovať pri každom pridávaní nákladu pomocou formulára.

  1. Kliknite na Pridať náklad.
  1. Vyplňte požadované údaje.
  1. Vyberte režim zverejnenia nákladu.

Možnosť Termín splatnosti je dostupná nižšie. Z ponuky si môžete vybrať: 

  • Odložené s počtom dní. Číslo je v rozsahu od 1 do 360 dní. Závisí to od trhu, na ktorom je náklad zverejnený.
  • Platba vopred
  • Platba pri vykládke
Termín platby je povinné pole, bez ktorého nie je možné zverejniť náklad.

Informácie o platobnom termíne sú tiež viditeľné na karte Podrobnosti v okne nákladu.

Nastavenie platobných podmienok v module Náklady

  1. Kliknite na panel Používateľ (ikona s vašimi iniciálami alebo avatarom) a vyberte položku Nastavenia.

Na karte Náklady môžete definovať predvolené nastavenia pre platobný termín.

Po ich definovaní sa náklad pridaný prostredníctvom formulára otvorí s predvolenými nastaveniami.


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)