Platobný termín za prepravu

Aktualizované 2/8/22 uverejnené Szczepan

Termín platby je funkcia, ktorá vám umožňuje vyhlásiť, keď odosielateľ súhlasí s uskutočnením platby dopravcovi za nákladnú dopravu.

Ako definovať dátum platby za prepravu?

  1. Ako odosielateľ pridajte náklad na burze nákladov.

  1. Vyplňte požadované údaje

  1. Vyhľadajte dopravcov

Na karte Vaša preprava, Burza a Smartmatch je k dispozícii funkcia Platobný termín. Z ponuky si môžete vybrať:

Odložené o počet dní. Počet odložených dní je od 1 do 365 dní. Počet odložených dní závisí od trhu, na ktorom je náklad zverejnený.

  • platba vopred
  • platba pri vykládke

Termín platby je povinné pole, bez ktorého nie je možné náklad zverejniť.

Informácie o deklarovanom dátume platby sú tiež viditeľné na karte Podrobnosti o preprave.

V nastaveniach Platformy v module Náklady môžete definovať predvolené nastavenia pre termín splatnosti. Po ich definovaní sa každý náklad, ktorý pridáte, otvorí s predvoleným nastavením.


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)