Rezervačný manuál pre Strážcu

Aktualizované 9/7/24 uverejnené Katarzyna

Kto môže použiť túto funkciu?

Funkcia dostupná pre používateľov produktového radu CargoON, ktorí majú prístup k modulu Dock Scheduler s priradenou rolou Security Guard (Strážca).

Nižšie uvedené pokyny sa zameriavajú na najdôležitejšie funkcie pre používateľa, ktorý pôsobí ako bezpečnostný strážca. Poskytnú vám informácie o:

 • ako nájsť požadovaný sklad
 • ako nájsť rezerváciu
 • ako zmeniť stav rezervácie
 • aké sú stavy rezervácie

Ako používateľ s rolou Bezpečnostný strážca môžete:
- zobraziť zoznam rezervácií,
- potvrdiť, že údaje sa zhodujú s rezerváciou,
- pozorovať si príchody a odchody z miesta,
- odmietnuť vykládku,
- pridať interné poznámky.

Vyberte požadovaný sklad

Ak chcete skontrolovať dostupnosť riadeného skladu:

 1. Vyberte modul Dock Scheduler.

 1. Rozbaľte zoznam riadených skladov a vyberte ten, ktorý chcete zobraziť. V zozname sa zobrazia iba sklady, ku ktorým máte prístup.

Nápoveda
Duplikovaním okna obrazovky prehliadača môžete prehliadať niekoľko skladov súčasne.

Kliknite pravým tlačidlom myši na kartu prehliadača > vyberte možnosť Duplikovať

Zmeňte zobrazenie zoznamu rezervácií

V module Dock Scheduler kliknite na tlačidlo Zmeniť zobrazenie a vyberte jedno z nasledujúcich zobrazení:

 • Rozvrh rezervácie,
 • Rezervačný zoznam,
 • Časové úseky.

Nájdite rezerváciu podľa evidenčného čísla vozidla

Ak chcete nájsť rezerváciu iba pomocou evidenčného čísla vozidla, zadajte číslo do vyhľadávacieho poľa v hornej časti okna. V zozname výsledkov vyhľadávania sa zobrazí rezervácia, ktorú hľadáte.

Vyhľadávajte a filtrujte rezervácie

Rezervácie môžete vyhľadávať dvoma spôsobmi:

 1. Kliknite na tlačidlo filtre a v zobrazenom okne zadajte parameter, podľa ktorého chcete nájsť danú rezerváciu. Rezerváciu môžete vyhľadať zadaním napríklad: dátum, čas, stav rezervácie. Kliknite na Zobraziť výsledky
 1. Môžete použiť rýchle filtrovanie podľa stavu rezervácie.
  Kliknite na vybraný stav. Zobrazí sa rezervácia v zadanom stave.
  Naraz môžete vybrať viac ako jeden stav.

Zmeňte stav rezervácie

 1. Kliknite na rezerváciu, ktorú chcete upraviť.

 1. Stav môžete zmeniť v detailoch rezervácie.

Strážca zaznamenáva príchod a odchod z miesta operácie.

Popis stavov rezervácie

Rezervácia môže mať jeden z nasledujúcich stavov:

Predbežná rezervácia - Používateľ potvrdil čas operácie, ale nedoplnil údaje o vozidle a vodičovi.

Potvrdené – po zadaní údajov o vozidle a vodičovi sa stav automaticky zmení.

Čakanie - Po potvrdení príchodu ochrankárom do systému.

Prebieha nakládka - Sklad spustí proces nakládky. Je to uvedené v systéme.

Prebieha vykládka - Sklad spustí proces vykládky. Je to uvedené v systéme.

Naložené - po kliknutí operátora skladu na Dokončiť nakládku sa stav zmení na Naložené.

Vyložené - po kliknutí operátora skladu na Dokončiť vykládku sa stav zmení na Vyložené.

Odchod - Strážca potvrdí odchod vozidla v systéme ("Potvrdiť odchod").

Nenaložené - Automatický stav počíta vozidlá, ktoré neboli naložené na konci pracovného dňa.

Nevyložené - Automatický stav počíta vozidlá, ktoré neboli vyložené na konci pracovného dňa.

Odmietnutie nakládky - Stav pridelený ručne pracovníkom bezpečnosti alebo skladu.

Žiadne vozidlo - Vozidlo neprišlo do skladu, automatický stav aktualizovaný na konci dňa.


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)