Typy a veľkosti vozidiel

Aktualizované 12/4/23 uverejnené Anna

Nová platforma na rozdiel od inštalačnej verzie ponúka možnosť použitia rozšírenej metódy určovania typu vozidiel potrebných na uskutočnenie ponúk prepravy.

Vydavateľ ponuky má možnosť určiť typ karosérie aj veľkosť vozidla potrebného na vykonanie.

Veľkosť vozidla je definovaná ako:

  • bus - malé vozidlo do 3,5 t;
  • solo - jediné menšie vozidlo s nosnosťou nad 3,5t, zvyčajne do 12t;
  • semi-trailer - ťahač a náves; môže obsahovať jediné ťažké vozidlo s nosnosťou nad 12 t, ktoré tiež spĺňa požiadavky na objem nákladného priestoru;
  • double-trailer - nákladné auto s prívesom (súprava alebo jumbo)

Ak bola ponuka pridaná v inštalačnej verzii, kde nie je možné určiť veľkosť vozidla, ale iba typ vozidla, zobrazí sa v ponuke na novej platforme veľkosť vozidla „INÉ“ a typ vozidla uvedeného v ponuke.

napr. ODŤAHOVÉ VOZIDLO - na novej platforme bude veľkosť vozidla označená „ANY“, typ vozidla „ODŤAHOVÉ VOZIDLO

napr. SKLÁPAČ - na novej platforme bude veľkosť vozidla označená ako „NÁVES“, typ vozidla „SKLÁPAĆ

Novinka!

V inštalačnej verzii bola ponuka pridaná k typu karosérie „Jumbo“

V ponuke na novej Platforme sa zobrazí veľkosť vozidla „dvojitý príves“, typ vozidla „Jumbo“

Nižšie je uvedený podrobný popis zmien:

Výnimky:

  • Ak bola ponuka pridaná do inštalačnej verzie a na novej Platforme bol uvedený typ karosérie „VAN“, ponuka sa zobrazí ako veľkosť vozidla „VAN“ so všetkými dostupnými typmi karosérie pre veľkosť „VAN“.

Nižšie je uvedený podrobný popis zmien:

  • Ak bola ponuke pridaná v inštalačnej verzii pre typ vozidla „DOUBLE TRAILER“, ponuka sa na novej Platforme zobrazí ako veľkosť vozidla „DOUBLE TRAILER“ so všetkými dostupnými typmi karosérie pre veľkosť „DOUBLE TRAILER“.

Nižšie je uvedený podrobný popis zmien:

  • Ak bola ponuka pridaná v inštalačnej verzii pre typ vozidla „NADROZMERNÝ NÁKLAD“, ponuka sa na novej platforme zobrazí ako veľkosť vozidla „NÁVES“, typ vozidla „INÉ“.

Nižšie je uvedený podrobný popis zmien:

  • Ak bola v inštalačnej verzii pridaná ponuka pre typ karosérie „REMOVAL TRUCK“, nová platforma sa zobrazí ako veľkosť vozidla „ANY“, typ vozidla „OTHER

Nižšie je uvedený podrobný popis zmien:

Pokiaľ na novej Platforme nebola uvedená veľkosť vozidla, ale bol zadaný typ vozidla, napr. „CURTAINSIDER“, v ponuke sa zobrazí typ vozidla „ANY“, „CURTAINSIDER


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)