Priame ponuky - Špeditér

Aktualizované 23/4/24 uverejnené Jakub

Kto môže túto funkciu používať?

 • Funkcia je dostupná pre všetkých používateľov platforiem Trans.eu a CargoON.

Pred zverejnením nákladu na burze môžete najprv poslať priamu ponuku dodávateľovi, s ktorým spolupracujete.

V tomto článku sa dozviete:

 • ako zverejniť priame ponuky pomocou tlačidla Pridať náklad
 • ako zverejňovať priame ponuky z posielania správ

Uverejňovanie priamej ponuky pomocou tlačidla Pridať náklad

 1. Kliknite na tlačidlo Pridať náklad.
 1. Potom vyberte položku Do vybraného režimu publikácie
Step 1 image
UPOZORNENIE: Priame publikácie sú zahrnuté do celkového limitu odoslaných nákladov.
 1. Ak chcete zverejniť priamu ponuku, vyberte položku Do vybraných a potom z messengera.
Step 3 image

V poli Príjemcovia sa zobrazí rozbaľovací zoznam rozdelený na dve časti: KONTAKTNÉ SKUPINY a KONTAKTY. Môžete použiť aj vyhľadávač.

Step 4 image

Môžete si vybrať jednu alebo niekoľko skupín a konkrétnu osobu alebo niekoľko osôb.

Po vykonaní výberu sa zobrazí ďalšia časť - VYBRANÉ.

Step 5 image
 1. Po výbere príjemcov kliknite na tlačidlo Publikovať náklad.

Zverejnenie priamej ponuky z messengeru

Okno priamej ponuky môžete otvoriť aj z nástroja Messenger tromi spôsobmi.

 • Spôsob 1
 1. Prejdite na kartu Kontakty.
Step 6 image
 1. Pre konkrétnu osobu zo zoznamu kontaktov kliknite na 3 bodky.
Step 7 image
 1. Vyberte možnosť Poslať nový náklad.
Step 8 image

Zobrazí sa okno zverejnenia nákladu, kde sa v časti Režim zverejnenia nákladu Vybrať z messengeru, v poli Príjemcovia vyplnia údaje o uvedenej osobe

Môžete to urobiť aj z okna chatu.

Príjemcov môžete stále upravovať.
Náklad môžete publikovať konkrétnej osobe len vtedy, ak je vo vašom zozname kontaktov.
Step 9 image
  • Spôsob 2
 1. Na karte Kontakty vyberte položku Všetky.
Step 10 image
 1. V časti FILTROVANIE PODĽA SKUPÍN sa vedľa skupín zobrazí ikona šípky. Kliknutím na ňu otvoríte okno publikovania.
Ak skupina neobsahuje žiadne kontakty, táto možnosť je sivá.
Step 11 image

V otvorenom okne sa zobrazia príslušné údaje.

Step 12 image
 • Spôsob 3
 1. Na karte Kontakty vyberte položku Všetky a Spravovať skupiny.
 2. Stlačením ikony šípky otvorte okno publikovania.
Step 13 image

Bez ohľadu na to, ktorý spôsob si vyberiete, nezabudnite kliknúť na tlačidlo Publikovať náklad.

Zverejnená priama ponuka bude označená v zozname nákladu Pridané.

Priamu ponuku nemôžete zverejniť pre používateľa CargoOn.
Step 14 image


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)