Informácie v okne rozhovoru, či je protistrana na zozname dlžníkov

Kto môže túto funkciu používať?

Táto funkcia je k dispozícii všetkým používateľom platformy Trans.eu a CargoON.

V Messengeri nájdete informácie o tom, či daná spoločnosť má v rámci Platformy dlhy.

Čo to pre vás znamená

Po prvé, väčšia bezpečnosť pri uzatváraní transakcií. Pri začatí konverzácie okamžite uvidíte, či sú niektoré záväzky spoločnosti zverejnené na výmene dlhov. Je len na vás, či chcete s touto spoločnosťou spolupracovať.

Ako to funguje?

Ak spoločnosť neuhradí faktúru do dátumu splatnosti, dodávateľ ju môže predložiť na vymáhanie. Jednou z činností v procese vymáhania pohľadávok môže byť umiestňovanie pohľadávok na výmenu dlhov. Informácie o tejto skutočnosti sa zobrazia v okne rozhovoru v Messengeri (nezáleží na tom, s ktorým zamestnancom hovoríte).


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)