Formy vysporiadania nákladu

Aktualizované 19/6/24 uverejnené Ania

Kto môže túto funkciu používať?

Funkcia je dostupná pre používateľov Trans for Forwarders a CargoON.

Z tohto článku sa dozviete:

 • ako pridať ponuku nákladu s platbou za tonu
 • ako pridať ponuku nákladu s platbou za prepravu

Zúčtovanie prepravnej služby na základe hmotnosti prepravovaného nákladu je najobľúbenejším spôsobom zúčtovania nákladu v logistike hromadných nákladov.

K dispozícii je rozúčtovanie na tonu:
- pre náklad vymedzený miestom nakládky a vykládky bez medzičlánkov nakládky alebo vykládky
- pre náklad s maximálne jedným nákladom, ktorý sa môže prepravovať na nadstavbách vozidiel určených na prepravu sypkých materiálov: sklápač, kráčajúca podlaha, silo

Voľba tony ako zúčtovacej jednotky umožňuje určiť jednotkovú sadzbu za tonu a určiť základ zúčtovania, ktorým bude v závislosti od podmienok objednávky hmotnosť pri nakládke alebo vykládke. Počas celého procesu platforma podporuje používateľov (vydavateľov ponúk aj dojednávajúcich dopravcov), ktorí zadávajú sadzby za tonu, aby vypočítali približnú sadzbu za úplnú prepravu na základe deklarovanej hmotnosti alebo kapacity nákladu.
Platforma podporuje zákazníkov počas celého procesu end2end, od vyhľadávania ponúk za náklad, prijatia transakcie, vystavenia a nastavenia podmienok objednávky až po samotné vykonanie prepravy a zúčtovanie, aby nakoniec ponúkla objednávku s presnou sumou na základe nahlásených hmotností

Pridanie ponuky nákladu so sadzbou za tonu

 1. V ponuke vpravo vyberte modul Náklad a kliknite na zelené tlačidlo Pridať náklad.

 1. Vyplňte formulár:
 • v prípade platby za tonu môžete v ponuke uviesť len jedno miesto (t. j. z bodu A do bodu B, bez viacerých zastávok)
 • uveďte požiadavky na vozidlo, vyberte typ nadstavby: sklápacie vozidlo, vozidlo s kráčajúcou podlahou, silo alebo ich ľubovoľnú kombináciu
 • vyberte typ nákladu FTL
Po výbere typov nadstavieb bude zúčtovacou jednotkou tona. V prípade potreby ju môžete v detailoch zásielky zmeniť na prepravu a zadať cenu za náklad (zúčtovanie za prepravu je opísané v druhej časti článku).

 • v prepravných údajoch je zúčtovacia jednotka tona. Vyberte základ pre zúčtovanie: hmotnosť nakládky alebo hmotnosť vykládky
 • vyberte režim zverejnenia nákladu
 • zadajte sadzbu za tonu
 • zverejnite náklad

  Základ pre zúčtovanie označuje hmotnosť (nahlásenú priamo pri nakládke alebo vykládke), ktorá sa používa na určenie základu pre stanovenie konečnej sumy objednávky zúčtovanej na tonu. Hodnota uvedená pri zverejnení nákladu je len približná suma na základe predpokladanej hmotnosti nákladu.

*Výpočet približnej hodnoty nákladu:

 • Ak ponuka za náklad obsahuje len kapacitu vozidla

 napr. kapacita vozidla = 10 t, sadzba za tonu = 100 EUR, približná hodnota prepravy bude 1000 EUR

 • Ak ponuka na prepravu obsahuje kapacitu vozidla a celkovú hmotnosť

napr. kapacita vozidla = 10 t, celková hmotnosť v nákladových údajoch = 8,5 t, sadzba za tonu = 100 EUR, približná hodnota prepravy bude 850 EUR

 1. Zverejnená ponuka bude viditeľná v module Náklady v zozname na karte Pridané.

 • Kliknutím na ponuku v zozname sa zobrazí okno s podrobnosťami o ponuke.

 • V podrobnostiach ponuky dopravca uvidí sadzbu za tonu a približnú hodnotu nákladu.

 • V okne s podrobnosťami vyberte kartu Vyjednávania, aby ste si mohli pozrieť ponuky od dopravcov. Ak sa rozhodnete pre niektorú ponuku, potvrďte svoj výber kliknutím na tlačidlo Prijať.

 • Prijatá ponuka sa presunie na kartu Prijaté v module Náklady

 1. Prejdite do modulu Objednávky
 • vyberte objednávku zo zoznamu na karte Aktívne

 • pridať podmienky objednávky a odoslať ich dodávateľovi.
 • po doplnení údajov zhotoviteľom je objednávka pripravená na realizáciu

Pridať ponuku nákladu so sadzbou za prepravu

 1. V ponuke vpravo vyberte modul Náklady a kliknite na zelené tlačidlo Pridať náklad.
 2. Vyplňte údaje o náklade
 • zadajte údaje o nakládke a vykládke
 • uveďte požiadavky na vozidlo

Ak je vybraný typ nadstavby: sklápač, kráčajúca podlaha, silo alebo akákoľvek kombinácia týchto typov nadstavieb, zobrazí sa časť s údajmi o preprave, kde je potrebné uviesť zúčtovaciu jednotku prepravy a zadať cenu za prepravu.

Pre ostatné typy karosérií sa sekcia zúčtovacej jednotky nezobrazí - preprava zostáva jedinou dostupnou a predvolenou zúčtovacou jednotkou..

 • vyberte režim zverejňovania nákladu
 • zadajte cenu za prepravu
 • zverejnite náklad
 1. Zverejnená ponuka bude viditeľná v module Náklady v zozname na karte Pridané.

 • Kliknutím na ponuku v zozname sa zobrazí okno s podrobnosťami o ponuke

 • Dopravca nájde sadzbu v podrobnostiach ponuky

 • V okne s podrobnosťami vyberte kartu Vyjednávania, aby ste si mohli pozrieť ponuky od dopravcov. Ak sa rozhodnete pre niektorú ponuku, potvrďte svoj výber kliknutím na tlačidlo Prijať.

 • Prijatá ponuka sa presunie na kartu Prijaté v module Náklady

 1. Prejdite do modulu Objednávky
 • vyberte objednávku zo zoznamu na karte Aktívne

 • pridať podmienky objednávky a odoslať ich dodávateľovi.
 • po doplnení údajov zhotoviteľom je objednávka pripravená na realizáciu

Vyúčtovanie prepravy s presnosťou na dve desatinné miesta

Pri určovaní ceny ju môžete zadať ako číslo s desatinným zlomkom. Cena za prepravu sa uvádza s presnosťou na 2 desatinné miesta.

V nasledujúcom príklade je sadzba za tonu 13,88 EUR. Ak je kapacita vozidla 15 ton, približná hodnota prepravy bude ~ 208,20 EUR za prepravu.

Pole sadzby môže obsahovať až 7 číslic

Cena s desatinnou časťou sa zobrazí vo všetkých prepravných listoch, ponukách, v detailoch prepravy a ponuky, v objednávkach a na messengeri.


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)