Firemný účet

Úprava profilu spoločnosti

Informácie v profile spoločnosti môžu upravovať iba používatelia s rolou správcu.

Zmeny, ktoré môže vykonať zamestnanec s rolou správcu (bez kontaktovania zákazníckeho servisu):

 • pridanie / odstránenie / zmena loga spoločnosti
 • číslo faxu
 • webová adresa
 • počet zamestnancov
 • počet pobočiek
 • právna forma
 • štruktúra spoločnosti
 • cestovná mapa produktu

Ak chcete vykonať vyššie uvedené zmeny, prejdite na:

Ikona používateľa> Moja spoločnosť> Profil spoločnosti> Upraviť profil spoločnosti

Zmena názvu spoločnosti

Ak chcete zadať nový názov spoločnosti, kontaktujte náš zákaznícky servis.

Keď sú zmeny viditeľné v obchodnom alebo živnostenskom registri, môžete nás kontaktovať telefonicky na čísle (+421) 233 006 762 alebo e-mailom na adrese info.sk@trans.eu.

Zmena adresy spoločnosti

Iba zákaznícky servis môže pridať novú adresu do profilu spoločnosti.

Keď budú zmeny viditeľné v obchodnom alebo obchodnom registri, kontaktujte náš zákaznícky servis telefonicky na čísle (+421) 233 006 762 alebo e-mailom na adrese info.sk@trans.eu.

Zmena e-mailovej adresy spoločnosti

Z bezpečnostných dôvodov nemôže užívateľ tieto údaje upravovať vo svojom účte.

Kontaktujte náš zákaznícky servis telefonicky na čísle (+421) 233 006 762 alebo e-mailom na adrese info.sk@trans.eu.

Pridávanie dokumentov do profilu spoločnosti

 • Ak chcete pridať dokument, prejdite do časti Moja spoločnosť> Dokumenty> Pridať dokument
Dokument by nemal byť väčší ako 10 MB, mal by byť čitateľný, obsahovať všetky stránky a obsahovať pečiatku a podpis poisťovateľa.
 • Pridajte dokument pretiahnutím súboru alebo výberom možnosti Kliknutie

 • Kliknutím na Pridať ďalšiu prílohu môžete pridať ďalšie prílohy
 • Vyplňte povinné údaje: Typ dokladu a Dátum vydania. Voliteľne vyplňte Dokument č. a polia Ďalšie informácie

Po vyplnení informácií kliknite na tlačidlo Uložiť. 

Váš dokument musí byť autorizovaný našim tímom zákazníckych služieb. Do tej doby bude mať stav Spracovanie.
Ak sa vám pri pridávaní dokumentu alebo správy zobrazí chyba, že je dokument príliš veľký, upravte jeho veľkosť. Ak problémy pretrvávajú, požiadajte o pomoc náš tím služieb zákazníkom zaslaním dokumentu na adresu: info.sk@trans.eu

Pridanie loga

Iba používateľ s rolou správcu môže pridať alebo zmeniť logo spoločnosti.

Ak chcete pridať logo, prejdite na:

Ikona používateľa> Moja spoločnosť> Profil spoločnosti> Upraviť profil spoločnosti

Požiadavky na pridanie loga:

 • maximálna veľkosť - 1 MB
 • formát - JPG or PNG
 • maximálna veľkosť - 200x150 pixels

Po autorizácii tímom zákazníckych služieb sa logo zobrazí vedľa profilu vašej spoločnosti.


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)