Správa odoslaných nákladov

Aktualizované 28/9/23 uverejnené Jakub

Kto môže túto funkciu používať?

 • Funkcia je k dispozícii používateľom Platformy Trans.eu a CargoON.

Z tohto článku sa dozviete:

 • aké sú typy nákladu,
 • ako spravovať zverejnené nákladové listy,
 • ako filtrovať a triediť náklad,
 • ako vyjednávať o zverejnených nákladoch,
 • ako pridávať interné poznámky k nákladom.

Typy ponúk nákladu

V module Nákladná doprava nájdete nasledujúce záložky:

 1. V záložke Pridané nájdete:
 • všetky vami a vašou spoločnosťou uverejnené náklady,
 • návrhy s budúcim dátumom nakládky.

Na tejto karte nájdete filtre:

Aktívne - ponuky so stavom:

 • Vyberte dopravcu,
 • Čakajúce ponuky,
 • Pôvodne prijaté.

Vyjednávanie - ponuky so stavom:

 • Vyberte si dopravcu,
 • Pôvodne prijaté.
 1. Karta Prijaté je k dispozícii pre produkty TFF a TFC. Nájdete tu len ponuky nákladov zverejnené pre stále trasy.
Náklad, ktorý bol odoslaný skupinám pravidelných zmluvných partnerov, nájdete v module Vyhľadávanie nákladu -> záložka Privátné.

 1. V záložke Prijaté ako objednávateľ nájdete všetky ponuky nákladnej dopravy, ktoré sa skončili formálnou transakciou na Platforme.

Ak chcete ponuky filtrovať, vyberte možnosť Zobraziť len moje. Táto možnosť je k dispozícii na kartách Pridané, Prijaté a Archív.

 1. V záložke Archív nájdete len nákladné zásielky pridané vašou spoločnosťou, ktoré spĺňajú nasledujúce kritériá:
 • uverejnenie sa skončilo,
 • vyjednávania neboli úspešné,
 • návrhy s minulými dátumami vyloženia.

Správa zverejnených nákladov

Na karte Pridané môžete:

 • vyjednávať a sledovať prebiehajúce rokovania o všetkých nákladoch spoločnosti na karte Vyjednávania, ktorá je prístupná cez podrobnosti ponuky

 • pridať alebo odstrániť osobu zodpovednú za náklad priamo zo zoznamu. Stačí kliknúť na ikonu ceruzky, ktorá sa zobrazí v stĺpci ZODPOVEDNÁ OSOBA vedľa mena a priezviska

 • vykonávať operácie na ponukách s príslušnými stavmi. Tieto operácie zahŕňajú obnovenie, kopírovanie, úpravu a publikovanie, vymazanie, ako aj archiváciu ponuky

Platnosť ponuky môžete potvrdiť každých 15 minút pomocou ikony hodiniek.

Filtrovanie a triedenie nákladu

Na karte Pridané môžete použiť vyhľadávač a rozsiahle FILTRY, ktoré vám umožnia rýchlo sa dostať ku konkrétnej ponuke.

Môžete zoradiť stĺpce, na ktorých sa po prejdení myšou zobrazí ikona ruky.

Vyjednávanie o uverejnených nákladoch

Na karte Pridané kliknutím na konkrétnu položku v zozname a následným prechodom do okna s podrobnosťami na karte Vyjednávanie môžete:

 1. Vyjednávať o sadzbách s dopravcami. Ak to chcete urobiť, v poli Sadzba zmeňte sumu navrhovanú dopravcom a kliknite na tlačidlo Odoslať.

 1. Ponuku dopravcu prijmite kliknutím na tlačidlo Prijať.

 1. Ponuku dopravcu odmietnite kliknutím na tlačidlo Odmietnuť.

 1. Ukončite rokovania s odosielateľom kliknutím na tlačidlo Ukončiť rokovania.


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)