(CargoOn) Vyjednávanie a prijatie ponúk v Messengeri špeditérom

Aktualizované 15/10/23 uverejnené Małgorzata

Kto môže túto funkciu používať?

Funkcia je k dispozícii používateľom produktovej línie pre špeditérov (TFF - Trans for Forwarders) a CargoON.

Z tohto článku sa dozviete, ako:

 • vyjednávať, prijímať alebo odmietať ponuky
 • navrhnúť svoju cenu
 • stiahnuť ponuky
 • vyjednávať s viacerými dopravcami súčasne

Po zverejnení nákladu môžete očakávať, že vám budú do messengera zasielané správy alebo ponuky od dopravcov. Otvorením správy vykonáte jednu z nasledujúcich akcií.

Vyjednať ponuku

Po prijatí cenovej ponuky od dopravcu zadajte svoju sadzbu za prepravu a kliknite na tlačidlo Odoslať.

Ak je kontaktnou osobou pre konkrétny náklad pridelený niekto iný z vašej spoločnosti, môže rokovať s tým istým dopravcom v rovnakom čase ako vy.

Kliknite na ikonu hodín s číslom, ktoré udáva, s koľkými osobami teraz dopravca rokuje. Zobrazia sa nasledujúce časti:

 • Moja, ktorá obsahuje vaše rokovania s týmto dopravcom;
 • Iné, v ktorej sú mená ľudí vo vašej spoločnosti, s ktorými dopravca rokuje v rovnakom čase.

Prijať ponuku

Kliknutím na tlačidlo Akceptovať schválite ponuku dodávateľa.

Kliknutím na ikonu hodín zobrazíte históriu vyjednávaní.

Odmietnutie ponuky

Kliknutím na tlačidlo Odmietnuť odmietnete ponuku dodávateľa.

Táto možnosť neznamená definitívne ukončenie rokovaní, ale len odmietnutie konkrétnej cenovej ponuky. Obe strany môžu pokračovať v rokovaniach.

Odoslanie sadzby

Po prijatí akejkoľvek správy od dopravcu o ponuke môžete odoslať svoj cenový návrh.

 1. Kliknite na zelené tlačidlo Navrhnúť sadzbu.
 2. Zadajte sumu, ktorú navrhujete za tento náklad, a kliknite na tlačidlo Odoslať.
Tu môžete zmeniť aj menu platby za poskytnutie prepravnej služby.
 1. Vaša odoslaná ponuka čaká na prijatie.

Po odoslaní cenovej ponuky ju dopravca môže prijať, vyjednať alebo odmietnuť.

Stiahnutie ponuky

Ak chcete zmeniť alebo stiahnuť odoslanú ponuku, kliknite na tlačidlo Stiahnuť ponuku. Môžete to urobiť, pokiaľ dodávateľ návrh neprijme.

Po stiahnutí ponuky môžete predložiť ďalšiu.

Vyjednávanie s viac ako jednou osobou

Zobrazenie všetkých prebiehajúcich rokovaní o danom náklade:

 1. V záložke Pridané v module Náklad nájdite ponuku, ktorá vás zaujíma, a kliknite na ňu, aby ste videli ďalšie informácie.
 2. V záložke Vyjednávania sa nachádza časť Moje vyjednávania. Tu nájdete všetky svoje rokovania s dopravcami..
 3. Kliknutím na ikonu hodín si môžete pozrieť podrobný priebeh rokovaní s daným dopravcom.
 4. Kliknutím na položku Iné vyjednávania zistíte, kto ďalší z vašej spoločnosti rokuje o tomto náklade.


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)