Funkcie modulov stálej trasy

Aktualizované 17/6/24 uverejnené Ania

Z tohto článku sa dozviete:

 • rozdiely medzi modulmi stálej trasy
 • ako sa navigovať v moduloch
 • ako skontrolovať podrobnosti o stálej trase
Vedeli ste, že...
Stála trasa je modul Platformy, kde môžu odosielatelia a dopravcovia riadiť pravidelnú spoluprácu a zmluvy s dôveryhodnými dodávateľmi

Vlastnosti modulov

Stále trasy s dopravcami

 • vytvárať, upravovať, archivovať, mazať stále trasy
 • zasielať návrhy zmluvných podmienok vybraným dopravcom
 • pridať dopravcov k existujúcej stálej trase
 • pozastaviť spoluprácu s dopravcami na stálych trasách
 • zverejniť náklady na stále trasy
 • vyjednávať podmienky s dopravcami
 • spravovať typ vyvažovania
 • vyhľadávať a filtrovať stále trasy

Stále trasy s odosielateľmi

 • spravovať prijaté návrhy podmienok
 • vystaviť cenovú ponuku pre navrhovanú stálu trasu
 • dohodnúť podmienky s odosielateľmi
 • vyhľadávať a filtrovať stále trasy
 • pozastaviť podmienky stálej trasy
 • archivovať stále trasy

Modul Stále trasy s dopravcami je určený pre výrobné a obchodné spoločnosti, ktoré majú pravidelné prepravné potreby na rovnakých trasách a chcú riadiť spoluprácu s dodávateľmi na jednom mieste. Je k dispozícii klientom produktového radu pre odosielateľov - CargoON.

Modul Stále trasy s odosielateľmi je určený pre firmy, ktoré realizujú prepravu v rámci bežnej spolupráce s dodávateľom. Je k dispozícii klientom produktových radov pre špeditérov a dopravcov - Trans for Forwarders (TFF) a Trans for Carriers (TFC).

Kliknite na názov modulu Stále trasy s dopravcami v hlavnom menu.

Modul obsahuje:

 1. Aktívna karta so všetkými stálymi trasami, ktoré ste vytvorili.
 2. Záložka Archív, kam sa presúvajú archivované alebo uzatvorené zmluvy o stálych trasách.
 3. Vyhľadávacie pole.
 4. Podrobnosti stálej trasy.
 5. Tlačidlo, ktoré zobrazí formulár na vytvorenie novej stálej trasy.

Kliknutím na vybranú stálu trasu v tabuľke - uvidíte podrobné informácie o podmienkach a priebehu vyjednávaní s dopravcami. Tento pohľad pozostáva z:

 1. Základné informácie o stálej trase.
 2. Stav rokovaní s dopravcami.
 3. Výber typu vyváženia.
 4. Zoznam dopravcov, ktorí dostali návrh na podmienky stálej trasy.
 5. Ďalšie funkcie - vytváranie, úprava, archivácia, mazanie nákladov.
 6. Možnosť pridať ďalšieho dopravcu na rokovanie o návrhu stálej trasy.

Používatelia plánov dopravca a špeditér majú k dispozícii modul Stále trasy so zasielateľmi, ktorý je prispôsobený ich potrebám a spolupráci so zasielateľmi.

Z hlavného menu vyberte modul Stále trasy s odosielateľmi.

Modul obsahuje:

 1. Záložky rozdelené podľa stavu rokovaní s dopravcami..
 2. Vyhľadávacie pole a filtre.
 3. Detaily stálej trasy.

Kliknutím na stálu trasu v zozname otvoríte podrobné zobrazenie.


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)