Varovania pred začatím spolupráce

Aktualizované 8/12/23 uverejnené Jakub

Kto môže použiť túto funkciu?

  • Funkcia dostupná pre všetkých používateľov Platformy Trans.eu a CargoON.

Z tohto článku sa dozviete o typoch upozornení pred vstupom do spolupráce.

Typy upozornení pred začatím spolupráce

Pre vašu bezpečnosť generujeme upozornenia, ktoré vám môžu pomôcť rozhodnúť sa, či spolupracovať s konkrétnou spoločnosťou.

Pri odosielaní cenového návrhu na prepravu - ako cez zásuvku na výmenu, tak aj cez záložku Prijaté v module NÁKLADY - môžete naraziť na tieto hlásenia:

  • Ak sa za posledných 30 dní vyskytli problémy s platbou na účte spoločnosti, s ktorou chcete spolupracovať.

  • Ak má spoločnosť, s ktorou chcete spolupracovať, nízky index TransRisk.

  • Ak je spoločnosť, s ktorou chcete spolupracovať, prítomná na TransCash Debt Exchange.

Vyššie uvedené upozornenia sa môžu zobraziť všetkým vašim zamestnancom, ktorí sa pokúšajú uzavrieť transakciu s konkrétnou spoločnosťou zaslaním svojej cenovej ponuky.


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)