Zverejňovanie nákladu a vyhľadávanie dopravcov pomocou pravidla

Aktualizované 26/6/24 uverejnené Ania

Kto môže túto funkciu používať?

Funkcia je k dispozícii pre špeditérov (TFF - Trans for Forwarders ) a pre používateľov produktového radu CargoON.

Z tohto článku sa dozviete:

 • ako publikovať náklad pomocou automatického pravidla,
 • ako zverejniť náklad pomocou automatizačného pravidla s možnosťou "Kúpiť teraz".

Publikovanie nákladu a vyhľadávanie dopravcu pomocou pravidla

Pravidlá automatizácie sa pri zverejňovaní nákladu navrhnú vždy, keď sa kritériá návrhu zhodujú s nimi.

Parametre automatizačného pravidla, t. j. cenu, menu, dátum platby, môžete zadať vždy vo formulári nákladu.

Príklad pravidla párovania:

 1. Ak chcete pri publikovaní nákladu použiť funkciu Pravidlá automatizácie:
 • zadajte cenu do formulára - toto pole nie je povinné,
 • zadajte menu - toto pole je povinné,
 • zadajte termín platby - toto pole je povinné,
 • kliknite na tlačidlo Publikovať náklad.

 1. Publikovaný náklad nájdete v module Náklad v záložke Pridané.

V podrobnostiach o náklade nájdete nasledujúce informácie:

 • ako dlho bude vaša ponuka viditeľná,
 • typ zverejnenia,
 • cena zverejnenia,
 • kroky zverejnenia,
 • lehotu splatnosti.

 1. Ak dodávateľ na ponuku odpovie, nájdete ju v podrobnostiach ponuky na karte Vyjednávania.
 2. Ak uplynul čas na zverejnenie kroku 1 pravidla, prejde sa na ďalší krok uvedený pri vytváraní pravidla.
 3. Pravidlo sa ukončí, ak je náklad prijatý alebo ak žiadny z príjemcov nepošle ponuku, prípadne ak ponuku odmietnu všetci. Potom sa náklad presunie do archívu.

Ak nechcete publikovať náklad pomocou automatického pravidla, vyberte iný režim publikovania nákladu.

Uverejnenie nákladu pomocou pravidla s možnosťou "Kúpiť teraz"

Táto možnosť je k dispozícii vo formulári na zverejnenie nákladu.

Ak túto možnosť povolíte, prijatie podmienok zo strany dopravcu bude predstavovať uzavretie transakcie. Ponuky od iných dopravcov budú odmietnuté.

Dôležité
Možnosť KÚPIŤ TERAZ nie je podporovaná na burze nákladu a pri pevných trasách s pevnými cenovými podmienkami sa krok s burzou nákladu vynechá.
prípade dopravcov na Stálych trasách bude náklad zverejnený podľa vopred dohodnutých podmienok.

 1. Príklad zverejnenia pravidla s možnosťou "Kúpiť teraz":
 • zadajte cenu a menu vo formulári prepravy,
 • vyberte možnosť "Kúpiť teraz",
 • zadajte termín platby,
 • kliknite na tlačidlo Publikovať náklad.

 1. Publikovaný náklad nájdete v module Náklad v záložke Pridané.

 1. V podrobnostiach o náklade nájdete tieto informácie:
 • ako dlho bude vaša ponuka viditeľná,
 • typ publikácie,
 • cena publikácie,
 • kroky zverejnenia,
 • dátum platby.

 1. Ak dodávateľ ponuku prijme, náklad sa prenesie na kartu Prijaté v module Náklad.
 2. Ak uplynul čas na zverejnenie kroku 1 pravidla, prejde sa na ďalší krok uvedený pri vytváraní pravidla.
 3. Pravidlo sa ukončí, ak je náklad prijatý, alebo ak na ponuku nereaguje žiadny z príjemcov, alebo ak ponuku odmietnu všetci - náklad sa presunie do archívu.


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)