Odstránenie ponuky nákladu

Aktualizované 25/3/24 uverejnené Jakub

V nižšie uvedenom článku sa dozviete, ako odstrániť ponuku nákladu tromi spôsobmi:

 • z okna podrobností ponuky
 • zo zoznamu ponúk
 • v okne rozhovoru

Odstránenie ponuky z okna podrobností ponuky

 1. Z ponuky na ľavej strane vyberte modul Náklady a otvorte kartu Pridané. Kliknite na ponuku, ktorú chcete odstrániť zo zoznamu.

 1. V okne podrobností ponuky kliknite na tlačidlo Viac a vyberte možnosť Zrušiť publikáciu.

V ľavom dolnom rohu uvidíte správu potvrdzujúcu vymazanie ponuky: Publikácia bola úspešne zrušená.

Vymazanie ponuky zo zoznamu ponúk

 1. V module Náklady prejdite na záložku Pridané, vyberte ponuku, ktorú chcete vymazať zo zoznamu. Na pravej strane nájdete ikonu so symbolom "x" v krúžku - kliknutím na ňu zrušíte zverejnenie.

 1. Ak ste ponuku úspešne odstránili, jej stav sa zmení na Dokončená / Zrušená.

Hotovo. Ponuka už nie je dostupná na Burze nákladov.

Odstránenie ponuky v okne rozhovoru

 1. Prejdite do okna konverzácie týkajúcej sa ponuky, ktorú chcete odstrániť.
Step 1 image

 1. Kliknite na ikonu so symbolom troch bodiek.
Step 2 image

 1. V rozbaľovacom zozname kliknite na položku Odstrániť ponuku z burzy.
Step 3 image

 1. Kliknite na tlačidlo Odstrániť a potvrďte svoju akciu.
Step 4 image

 1. Ak ponuku úspešne vymažete, jej stav sa zmení na Dokončená / Zrušená.
Step 5 image

Hotovo. Ponuka už nie je viditeľná na Burze nákladov.


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)