(CargoOn) TransRisk - nezávislý ukazovateľ platobnej dôveryhodnosti

Aktualizované 2/8/22 uverejnené Sylwia

Bezpečnosť na Platforme Trans.eu je našou prioritou, a preto náš nový nástroj skrýva rozsiahly systém vyhodnocovania dodávateľov, ktorý vám umožňuje skontrolovať históriu transakcií uzatvorených z hľadiska platieb, ako aj ďalšie aspekty spolupráce a pokročilý ukazovateľ spoľahlivosti.

Čo je TransRisk?

TransRisk je ukazovateľ platobnej dôveryhodnosti spoločnosti, ktorý predstavuje súčasnú situáciu spoločnosti a jej cieľom je uľahčiť analýzu rizika a rozhodovať o spolupráci s dodávateľmi. Je to dynamický produkt, ktorého algoritmus počíta denné údaje z viacerých zdrojov.

TransRisk sa zobrazuje v 5-bodovej stupnici:

  • Super platca
  • Veľmi dobrý platca
  • Dobrý platca
  • Priemerný platca
  • Slabý platca.
TfS TransRisk

Na zaistenie dynamiky produktu a na označenie aktuálnej situácie spoločnosti sú na konečný výsledok brané do úvahy najmä údaje za posledných 60 dní. V tomto prípade hovoríme predovšetkým o údajoch pochádzajúcich priamo z Platformy Trans.eu. Algoritmus však obsahuje aj údaje z externých zdrojov, ako napr. ratingové agentúry. Na druhej strane spoločnosti, ktoré sa chcú starať o svoju dôveryhodnosť, môžu algoritmu poskytnúť aj najnovšie údaje o svojej činnosti.

Najdôležitejšie faktory ovplyvňujúce TransRisk sú:

  • Platobné zvyky (výmena dlhov, prípady vymáhania dlhov),
  • Aktivita na Platforme Trans.eu (uzavreté transakcie, prijaté hodnotenia),
  • Finančné údaje (súčasné ukazovatele a trendy zmien, finančné zabezpečenie),
  • Vzťahy (kapitálové a osobné),
  • Základné údaje (vrátane právnej formy, stáže na trhu, stáže na Trans.eu).

Aj keď ratingy od dodávateľov ovplyvňujú TransRisk, je potrebné poznamenať, že ide iba o jeden z mnohých faktorov a jedná sa o dva rôzne produkty. Ratingy sú subjektívne stanoviská, ktoré vydávajú dodávatelia, zatiaľ čo TransRisk je algoritmus založený na veľkom počte faktorov, z ktorých najdôležitejšie sú platobné zvyky spoločnosti.

TfS TransRisk

TransRisk pre svoju spoločnosť môžete získať podaním žiadosti na tejto webovej stránke.

Vo veciach týkajúcich sa TransRisk, prosím, kontaktujte priamo osoby, ktoré riadia fungovanie algoritmu. Je to možné prostredníctvom e-mailu na adrese transrisk@trans.eu.


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)