Archív objednávok

Aktualizované 2/8/22 uverejnené Anna

Presun objednávok do archívu udrží poradie na hlavnom zozname s objednávkami, čo uľahčí jeho prezeranie.

Spôsoby archivácie objednávok:

 1. Manuálny prevod objednávok do archívu
 • vyberte modul Objednávky z ponuky vľavo
 • prejdite na aktuálnu kartu a vyberte objednávku zo zoznamu, ktorý má stav dokončený (t. j. tá, v ktorom bola potvrdená exekúcia)
 • ako príkazca môžete objednávku previesť do archívu sami kliknutím na tlačidlo „Presunúť do archívu“
Pamätajte
Táto možnosť je možná, iba ak má objednávka stav „Dokončené“

 • objednávka ide priamo na kartu Archív

Informácie o tom, ktorý používateľ archivoval objednávku, sa zobrazia na karte História zmien.

 1. Automatický prevod objednávky do archívu

Všetky objednávky prejdú na kartu archívu 180 dní od dátumu dokončenia.

Výnimka
Ak bola objednávka vytvorená ako výsledok uzavretej transakcie / prijatého nákladu, nebola potvrdená a vyhodnotená 120 dní, automaticky sa prenesie do archívu a bude mať stav Archivované

 • Ak má objednávka potvrdenie o vykonaní a od dátumu vykonania uplynulo 180 dní, automaticky sa prenesie do archívu so stavom Dokončené

 • Ak objednávka nemá potvrdenie o vykonaní a od dátumu vykonania uplynulo 180 dní, automaticky sa prevedie do archívu so stavom Archivované

 • Na karte História zmien sa zobrazia informácie, že objednávka bola automaticky prevedená do archívu

Zoznam objednávok v záložke archív

V karte Archív sú k dispozícii objednávky s nasledujúcimi stavmi:

 • Dokončená - objednávky, pri ktorých používateľ potvrdil výkon služby
 • Archivovaná - objednávka, ktorá bola prevedená do archívu automaticky
 • Zrušená - objednávky, ktoré prejdú na záložku archív ihneď po zrušení

Filtrovanie objednávok podľa stavu

 • v ponuke vľavo vyberte modul Objednávky
 • prejdite na kartu Archív
 • vyberte Zobraziť filtre

 • s možnosťou stavu rozbaľte zoznam
 • vyberte jednu z dostupných možností: dokončená, archivovaná, zrušená
 • zoznam zobrazíte potvrdením zeleným tlačidlom „zobraziť výsledky“


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)