Archív objednávok

Aktualizované 27/6/24 uverejnené Ania

Kto môže túto funkciu používať?

 • Funkcia je k dispozícii všetkým používateľom Platformy Trans.eu a CargoON.

Z tohto článku sa dozviete:

 • o možnostiach archivácie
 • ako filtrovať a vyhľadávať objednávky v archíve

Ako automaticky archivovať objednávky

Kedy je objednávka presunutá na kartu Archív:

 • ak je vykonanie objednávky potvrdené a od jej dokončenia uplynulo 180 dní, objednávka sa automaticky presunie do archívu so stavom Dokončené
 • ak vykonanie objednávky nie je potvrdené a od jej dokončenia uplynulo 180 dní, objednávka sa automaticky presunie do archívu so stavom Archivovaná

 • ak je objednávka zrušená objednávateľom, automaticky sa presunie do archívu so statusom Zrušená

Výnimka
Ak je objednávka vytvorená ako výsledok uzavretej transakcie/akceptovaného nákladu, ale nebola potvrdená a ohodnotená po dobu 120 dní, automaticky sa presunie do archívu so statusom Archivované.

Na karte História zmien sa zobrazí informácia, že objednávka bola automaticky archivovaná.

Ako archivovať objednávky ručne

Ak chcete objednávku presunúť do archívu ručne, vykonajte nasledujúce kroky na platforme:

 • v ľavom menu vyberte modul Objednávky
 • prejdite na kartu Aktívne (ak máte produktovú radu CargoON) a vyberte zo zoznamu objednávku so stavom Dokončené (t. j. pre ktorú bolo potvrdené vykonanie)
 • prejdite na záložku Odoslané (ak máte produktovú líniu TFF - Trans for Forwarders) a vyberte zo zoznamu objednávku so stavom Dokončené (t. j. pre ktorú bolo potvrdené vykonanie)

Nezabudnite!
- ak ste príkazcom, môžete príkaz archivovať sami kliknutím na tlačidlo Presunúť do archívu
- táto možnosť je k dispozícii, keď má objednávka stav Dokončené

 • objednávka prejde priamo na kartu Archív
 • karta História zmien obsahuje informácie o používateľovi, ktorý objednávku archivoval

Ako filtrovať objednávky v archíve

 1. Ak chcete použiť možnosť filtrovania, postupujte na platforme nasledovne:
 • v ľavom menu vyberte modul Objednávky
 • prejdite na kartu Archív
 • kliknite na možnosť Filtre

 • zadajte údaje, podľa ktorých chcete filtrovať objednávky
 • potvrďte zeleným tlačidlom "Zobraziť výsledky", aby ste videli výsledok

 1. Stavy objednávok v archíve:
 • dokončené - objednávky, pri ktorých používateľ potvrdil, že služba bola poskytnutá
 • archivované - objednávky, ktoré boli automaticky presunuté do archívu
 • zrušené - objednávky, ktoré boli po zrušení okamžite presunuté do záložky archív

Vyhľadávanie objednávok v archíve

Ak chcete použiť možnosť vyhľadávania, do poľa s ikonou lupy zadajte údaje, podľa ktorých chcete vyhľadávať:

 • číslo objednávky
 • dodávateľ
 • číslo nákladu
 • kontaktná osoba
 • miesto nakládky a vykládky
 • referenčné číslo

Po zadaní údajov sa v zozname zobrazí výsledok vyhľadávania.


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)