Vytváranie skupín dodávateľov

Aktualizované 2/8/22 uverejnené Gosia

Vytváranie skupín dodávateľov

Môžete to urobiť dvoma spôsobmi:

 1. Na karte „Firmy“
 • v okne vyhľadajte jednotlivé spoločnosti zadaním ich mena alebo daňového identifikačného čísla
 • vpravo vyberte spoločnosti, ktoré chcete priradiť k skupine
 • vytvorte novú skupinu kliknutím na „Nová skupina“
 • uveďte názov skupiny a krátky popis (voliteľné)
 • kliknite na „Uložiť skupinu“

 1. Na karte „Firmy“ aj „Skupiny“
 • v pravom hornom rohu kliknite na „Pridať skupinu“
 • uveďte názov skupiny a krátky popis (voliteľné)
 • kliknite na „Uložiť skupinu“

Manažment skupín

Vytvorené skupiny môžete spravovať na karte „Skupiny“. Pre tento účel:

 • pre konkrétnu položku v zozname vyberte možnosť „tri bodky“
 • prejdite na jednu z možností v zozname

Môžete to urobiť aj tak, že kliknete na konkrétnu skupinu v zozname a potom:

 • z úrovne zásuvky vľavo choďte na „Viac“
 • vyberte jednu z možností z rozbaľovacieho zoznamu

Pridanie spoločnosti do skupiny

Aj v tomto prípade sme naplánovali niekoľko ciest, aby ste si mohli zvoliť tú, ktorá vám najlepšie vyhovuje. Podrobne sú popísané v nasledujúcich častiach.

 1. Už vo fáze vytvárania skupiny do nej môžete pridať svojich dodávateľov. V okne na pridanie novej skupiny kliknutím na možnosť „Pridať spoločnosti do skupiny“

 1. Na karte „Skupiny“ vyhľadajte skupinu, do ktorej chceme priradiť spoločnosti, a potom na úrovni „troch bodiek“ v zozname vyberte možnosť „Pridať spoločnosti do skupiny“.

V obidvoch vyššie uvedených prípadoch sa zobrazí ďalšie okno.

 • pomocou vyhľadávača vyberte požadovanú spoločnosť,
 • priradiť k tejto konkrétnej skupine kliknutím na „Uložiť skupinu“

 1. Na karte „Firmy“ vyhľadajte danú spoločnosť. Kliknite na „tri bodky“ a vyberte „Pridať do skupiny“.

Môžete to urobiť dvoma spôsobmi:

 • jednotlivo, pridaním jednotlivých spoločností do databázy dodávateľov
 • kolektívne, súčasne s rozšírením dodávateľskej základne o niekoľko spoločností, s ktorými spolupracujete

Pamätajte! Spoločnosť môžete prideliť do niekoľkých skupín.
Chcete pridať k svojim dodávateľom spoločnosť, ktorú ste na Platforme nenašli?
Máte túto možnosť, prejdite na kartu „Firma“ alebo „Skupiny“ a potom:
- v pravom hornom rohu kliknite na „Pridať pozvánku“
- vyplňte jednotlivé polia
- kliknite na „Odoslať“

Výhody budovania databázy dodávateľov a vytvárania skupín v module dodávateľov

Vytvorte si databázu svojich dodávateľov, vytvorte skupiny a potom im priraďte spoločnosti, s ktorými pravidelne spolupracujete.

Prečo je to také dôležité?

Má to vplyv na automatizáciu práce na Platforme?

 1. Po definovaní skupín dodávateľov môžete nákladnú dopravu zverejniť priamo u svojich dôveryhodných dopravcov.
 1. Do pravidiel automatického zverejňovania nákladu môžete zahrnúť prispôsobené skupiny, ktoré optimalizujú vašu prácu.


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)