Vytváranie skupín dodávateľov

Aktualizované 24/5/24 uverejnené Ania

Kto môže túto funkciu používať?

Táto funkcia je dostupná pre používateľov produktového radu CargoON a špedície (TFF - Trans for Forwarders).

Z tohto článku sa dozviete, ako:

 • vytvoriť skupinu dodávateľov
 • spravovať skupiny
 • pridať spoločnosť do skupiny

Vytváranie skupín dodávateľov

Ako to spraviť:

 1. Vo vyhľadávacom poli vyhľadajte konkrétne spoločnosti zadaním ich názvu alebo IČO.
 2. Vyberte spoločnosti, ktoré chcete priradiť k skupine.
 3. Vyberte Pridať do skupiny a vytvorte novú skupinu kliknutím na Nová skupina.

 1. Pomenujte skupinu a pridajte krátky popis (voliteľné).
 2. Kliknite na položku Uložiť skupinu.

 1. Kliknite na Pridať skupinu.

 1. Pomenujte skupinu a pridajte krátky popis (voliteľné).
 2. Kliknite na Uložiť skupinu.

Riadenie skupín

 1. Vytvorené skupiny je možné spravovať na karte Skupiny. Vedľa danej položky v zozname kliknite na tri bodky a prejdite na jednu z možností dostupných v zozname.

 1. Urobíte to kliknutím na konkrétnu skupinu v zozname a následným kliknutím na tlačidlo Viac. Vyberte jednu z možností dostupných v zozname.

Pridávanie spoločností do skupiny

Máte možnosť pridať spoločnosť:

 • pri vytváraní skupiny

 1. V okne Pridať novú skupinu kliknutím na Pridať spoločnosti do skupiny.

 1. Na karte Skupiny vyhľadajte skupinu, do ktorej chcete priradiť spoločnosti. Potom kliknite na tri bodky a zo zoznamu vyberte Pridať spoločnosti do skupiny

V oboch prípadoch sa zobrazí ďalšie okno.

 1. Pomocou vyhľadávača vyberte vybranú spoločnosť, priraďte ju ku konkrétnej skupine a kliknite na Uložiť skupinu.

 1. Na karte Spoločnosti vyhľadajte spoločnosť, kliknite na tri bodky a vyberte možnosť Pridať do skupiny

Môžete to urobiť takto:

 • individuálne, pridaním jednotlivých spoločností do databázy dodávateľov

 • hromadne pridaním viacerých firiem do databázy dodávateľov súčasne

Jedna spoločnosť môže byť zaradená do niekoľkých skupín.


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)