Prehľad modulov pre Dopravcov

Aktualizované 6/6/23 uverejnené Małgorzata

Z tohto článku sa dozviete:

 • aké funkcie sú dostupné v jednotlivých moduloch Platformy Trans.eu
 • aké sú hlavné moduly Platformy Trans.eu

Prehľad modulov

NÁKLADY - tento modul obsahuje nasledujúce záložky:

 • Odoslané - tu sú uvedené všetky ponuky nákladov zverejnené vašou spoločnosťou (so stavom „Čaká na ponuky“) a nezverejnené návrhy nákladov (so stavom „Koncept“).
 • Prijaté - táto karta obsahuje ponuky na burze (vyjednané v mene vašej spoločnosti) a privátne ponuky (zaslané priamo spoločnosti, ktorú zastupujete).
 • Archív - toto je miesto pre náklady označené ako archív.
Step 1 image

Modul Náklady zdieľate s ostatnými zamestnancami vo vašej spoločnosti.

Náklady - tento modul obsahuje nasledujúce záložky:

Burza nákladov - pod záložkou všetko sa nachádza tabuľka ponúk nákladov, ktorá sa pravidelne obnovuje. Môžete filtrovať ponuky, ktoré vás zaujímajú, a pridávať nové karty s vlastnými parametrami vyhľadávania. Na karte Sledované sú všetky ponuky nákladov, ktoré sledujete a vyjednávate.

Step 3 image

Burza vozidiel - pod záložkou všetko sa nachádza tabuľka ponuky vozidiel, ktorá sa pravidelne obnovuje. Vozidlá, o ktoré máte záujem, si môžete vyfiltrovať a pridať nové záložky s vlastnými parametrami vyhľadávania.

Step 4 image

Moje ponuky vozidiel - v tomto module v záložke Moje ponuky vidíte všetky ponuky voľných vozidiel zadané vašou spoločnosťou. Záložka Archív obsahuje podrobnú históriu vozidiel odovzdaných vašou spoločnosťou.

Step 5 image

Sledovať a trasovať - tu nájdete úlohy sledovania zásielok, ktoré vám boli zaslané, alebo si sami pridajte nové sledovanie pomocou GPS. Modul pozostáva z nasledujúcich záložiek:

 • Aktívne - tu nájdete všetky spustené úlohy sledovania.
 • Nové - táto karta obsahuje úlohy sledovania, ktoré vám boli odoslané a ktoré možno prijať alebo odmietnuť.
 • Archív - tu nájdete históriu sledovania zásielok.
Step 6 image

Objednávky - v tomto module na karte Aktuálne nájdete a spravujete všetky vami uzatvorené transakcie na Platforme. Históriu vašich objednávok nájdete v záložke Archív.

Step 7 image

Mapy - použite tento modul na plánovanie trasy, výpočet nákladov alebo kontrolu dopravných obmedzení na danej trase. Ponuky môžete vyhľadávať aj podľa trasy alebo v blízkosti konkrétnej oblasti.

Step 8 image

Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúci pohľad na Platformu, kliknite na ikonu s logom Trans.eu.

Step 9 image

Rezervácie (Dock Scheduler) - v tomto module môžete spravovať časové úseky (rezervácie), ako aj plány nakladania a vykladania:

 • Časové úseky – zoznam zobrazuje súhrn časových úsekov, ktoré predtým vytvoril odosielateľ.
 • Moje rezervácie - tu nájdete už rezervované/vykonané operácie.
 • Rozvrh – toto je rozvrh skladu, do ktorého môžete pridávať svoje rezervácie.

Step 10 image

Dodávatelia - tu môžete pridať dôveryhodné spoločnosti do zoznamu dodávateľov a vyhľadať informácie o konkrétnej spoločnosti.

Step 11 image

Stále trasy s odosielateľmi - v tomto module môžete spravovať svoju prebiehajúcu spoluprácu s odosielateľmi: dostávať ponuky pravidelných objednávok a kontrolovať detaily ponúk. Obsahuje nasledujúce karty

 • Aktívne - tu sa zobrazia vaše akceptované ponuky stálych trás, ak sa začala ich platnosť.
 • Čakajúce - tu nájdete prijaté ponuky, ktorých doba platnosti ešte nezačala.
 • Vyjednávanie - zahŕňa ponuky, ktoré čakajú na vaše prijatie.
 • Archív - tu sú uložené všetky odstránené pevné trasy.

Step 12 image

Hodnotenia a referencie - v tomto module môžete ohodnotiť dodávateľa a zistiť, aké hodnotenia ste dostali. Obsahuje nasledujúce karty:

 • Vydať hodnotenie - tu môžete ohodnotiť dodávateľa po poskytnutí služby.
 • Požiadať o hodnotenie - všetky objednávky čakajúce na vyhodnotenie od vašich dodávateľov nájdete tu. Na tejto karte môžete tiež požiadať o hodnotenie, ak ho dodávateľ ešte neudelil.
 • Súhrn hodnotení - tu si môžete pozrieť hodnotenia od dodávateľov, s ktorými ste obchodovali.
 • Archív - obsahuje históriu hodnotení vašej spoločnosti a transakcií, pri ktorých uplynul čas na hodnotenie.
 • Referencie - na tejto karte môžete uviesť referencie na dodávateľa a zobraziť referencie, ktoré ste dostali.
 • Žiadosti o referencie - tu nájdete žiadosti o referencie, ktoré vám zaslali iné spoločnosti.

Step 13 image

Faktúry - v tomto module môžete spravovať svoje faktúry na nasledujúcich záložkách:

 • Predajné faktúry - tu sa zobrazujú faktúry so stavmi: "Na vystavenie", "Pripravuje sa", "Vydané" a "Opravené".
 • Opravy - tu nájdete všetky faktúry, ktoré ste opravili a pripravili na opravu.
 • ​Debetné zmenky - tu môžete pridať ťarchopisy.
 • Platby - v tejto záložke môžete evidovať úhradu faktúr.

Step 14 image

Vozový park - tu môžete pridať svoj vozový park a integrovať ho s telematikou (aby ste mali prístup k histórii trás vozidiel a monitorovaným dopravným úlohám), ako aj pridávať ponuky vozidiel.

Step 15 image

Vysporiadanie s dodávateľmi - tento modul obsahuje podmienky objednávky, prílohy, náklady, údaje dodávateľa a údaje o náklade. Službu QuickPay môžete využiť aj na prijatie platby za dokončenú objednávku už za 48 hodín

Step 16 image

Archív konverzácií - tu môžete vyhľadať archivovanú konverzáciu a exportovať ju do súboru PDF.

Step 17 image

Trans.INFO - tento modul obsahuje články zo sveta dopravy, dôležité informácie o zmenách v legislatíve či novinkách na Platforme Trans.eu.

Step 18 image

Factoring a Vymáhanie pohľadávok - tieto moduly vás presmerujú na stránku transcash.eu, kde môžete požiadať o faktoring alebo získať pomoc s vymáhaním pohľadávok.

Step 19 image
Step 21 image

Kliknutím na modul Factoring alebo Vymáhanie pohľadávok budete presmerovaní na webovú stránku transcash.

Step 20 image

Financovanie - tento modul vás presmeruje na stránku bonabanco.com, kde môžete napríklad požiadať o pôžičku na zaplatenie dlhov a nákup palivových kariet.

Step 23 image

Kliknutím na modul Financovanie budete presmerovaní na webovú stránku bonabanco.com.

Step 24 image


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)