TransBarometer na spotovom trhu

Aktualizované 13/5/24 uverejnené Katarzyna

Kto môže túto funkciu používať?

Táto funkcia je k dispozícii všetkým používateľom Platformy Trans.eu a CargoON.

Viac informácií o module Dashboard a widgetoch.

Základné informácie o widgete

Ak chcete mať rýchly prístup k aktuálnym informáciám o pomere medzi počtom ponúk a počtom dostupných voľných vozidiel v konkrétnej lokalite, pridajte si TransBarometer na Dashboard.

TransBarometer:

 • patrí medzi widgety z kategórie Freights,
 • je určený pre klientov a dodávateľov,
 • prezentuje údaje zozbierané na základe počtu ponúk vozidiel a nákladov pridaných a vyhľadaných na burze,
 • zobrazuje dáta v reálnom čase,
 • môže byť pridaný na váš Dashboard iba raz.

Komponenty widgetu TransBarometer sú:

 1. Adresa nakládky - tu určíte miesto, pre ktoré bude widget zobrazovať údaje.
V predvolenom nastavení sa v položke Loading address (Adresa nakládky) uvádza lokalizácia vašej spoločnosti.
 1. Možnosť Obnoviť - umožňuje ručne obnoviť údaje.
Údaje na widgete sa obnovujú pri každom vstupe do modulu Dashboard.
 1. Dátum aktualizácie - ide o dátum a čas, od ktorého widget prevzal údaje z Platformy Trans.eu.
 2. Graf - zobrazuje aktuálne informácie o dostupnosti vozidiel a nákladu (vonkajší, zelený polkruh) a dopyte po vozidlách a náklade (vnútorný, modrý polkruh)
 3. Ukazovateľ stavu rovnováhy (šípka) - zobrazuje rovnováhu medzi počtom nákladných a nákladných vozidiel.
 4. Polomer vyhľadávania ponúk - pomocou posuvníka môžete nastaviť rozsah polomeru vyhľadávania ponúk.
  Polomer sa uvádza v kilometroch.
  Jeho rozsah je od 5 km do 1000 km.
  Meria sa od zadanej adresy nakládky.

Ako analyzovať údaje

TransBarometer zobrazuje aktuálne informácie o dostupnosti vozidiel a nákladu na danom mieste. Údaje sa zhromažďujú na základe pridaných a vyhľadaných ponúk.

Po definovaní miesta nakládky sa v grafe zobrazí percento ponúk nákladu a dostupných vozidiel.

Údaje sú prezentované pomocou dvoch polkruhov: zeleného a modrého.

 1. Zelený polkruh zobrazuje údaje týkajúce sa pridaných ponúk:
 • Svetlozelená časť polkruhu zobrazuje percento dostupných vozidiel.
 • Tmavozelená časť zobrazuje percento dostupného nákladu.
 1. Modrý polkruh zobrazuje údaje týkajúce sa vyhľadávania ponúk:
 • Svetlomodrá časť zobrazuje percento dopytu po vozidlách.
 • Tmavomodrá časť zobrazuje percento dopytu po náklade.

Keď na vybranú časť grafu prejdete kurzorom myši, údaje sa zobrazia v nápovede.

Ak je šípka naklonená ktorýmkoľvek smerom, znamená to, že v danom mieste je väčší dopyt po vozidlách a/alebo náklade.

Vďaka týmto poznatkom môžete viesť rokovania rýchlejšie a efektívnejšie už od samého začiatku. Na základe posúdenia situácie na trhu môžete určiť východiskovú cenu.


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)