TfC TransRisk - nezávislý ukazovateľ platobnej dôveryhodnosti

Aktualizované 13/2/24 uverejnené Jakub

Bezpečnosť na Platforme Trans.eu je našou prioritou, a preto náš nový nástroj skrýva rozsiahly systém vyhodnocovania dodávateľov, ktorý vám umožňuje skontrolovať históriu transakcií uzatvorených z hľadiska platieb, ako aj ďalšie aspekty spolupráce a pokročilý ukazovateľ spoľahlivosti.

Čo je TransRisk?

TransRisk je ukazovateľ platobnej dôveryhodnosti spoločnosti, ktorý predstavuje súčasnú situáciu spoločnosti a jej cieľom je uľahčiť analýzu rizika a rozhodovať o spolupráci s dodávateľmi. Je to dynamický produkt, ktorého algoritmus počíta denné údaje z viacerých zdrojov.

TransRisk sa zobrazuje v 5-bodovej stupnici:

  • Super platca
  • Veľmi dobrý platca
  • Dobrý platca
  • Priemerný platca
  • Slabý platca.
TfC TransRisk

Na zaistenie dynamiky produktu a na označenie aktuálnej situácie spoločnosti sú na konečný výsledok brané do úvahy najmä údaje za posledných 60 dní. V tomto prípade hovoríme predovšetkým o údajoch pochádzajúcich priamo z Platformy Trans.eu. Algoritmus však obsahuje aj údaje z externých zdrojov, ako napr. ratingové agentúry. Na druhej strane spoločnosti, ktoré sa chcú starať o svoju dôveryhodnosť, môžu algoritmu poskytnúť aj najnovšie údaje o svojej činnosti.

Najdôležitejšie faktory ovplyvňujúce TransRisk sú:

  • Platobné zvyky (výmena dlhov, prípady vymáhania dlhov),
  • Aktivita na Platforme Trans.eu (uzavreté transakcie, prijaté hodnotenia),
  • Finančné údaje (súčasné ukazovatele a trendy zmien, finančné zabezpečenie),
  • Vzťahy (kapitálové a osobné),
  • Základné údaje (vrátane právnej formy, stáže na trhu, stáže na Trans.eu).

Aj keď ratingy od dodávateľov ovplyvňujú TransRisk, je potrebné poznamenať, že ide iba o jeden z mnohých faktorov a jedná sa o dva rôzne produkty. Ratingy sú subjektívne stanoviská, ktoré vydávajú dodávatelia, zatiaľ čo TransRisk je algoritmus založený na veľkom počte faktorov, z ktorých najdôležitejšie sú platobné zvyky spoločnosti.

TfC TransRisk


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)