Dock Scheduler Widget obsadenosti skladu

Aktualizované 17/5/24 uverejnené Katarzyna

Kto môže túto funkciu používať?

Táto funkcia je k dispozícii všetkým používateľom platformy Trans.eu a CargoON.

Viac informácií o module Dashboard a widgety.

Základné informácie o widgete

Pridajte si widget Obsadenosť skladu na svoj Dashboard, aby ste si mohli rýchlo overiť obsadenosť skladu počas nasledujúcich 3 dní.

Widget obsadenosti skladu:

 • patrí k widgetom z kategórie Rozvrhy,
 • je určený pre klientov,
 • zobrazuje údaje na základe vytvorených rezervácií (potvrdených a nepotvrdených) v jednotlivých dňoch,
 • prezentuje údaje v reálnom čase,
 • môže byť pridaný na ovládací panel viackrát (maximálne 9-krát).

Hlavné prvky widgetu obsadenosti skladu sú:

 1. Tabuľka zobrazujúca počet rezervácií vytvorených v daný deň v konkrétnom čase:
 • Modrý pruh predstavuje všetky potvrdené rezervácie, t. j. rezervácie so stavom: potvrdené, čakajúce, nakládka/vykládka, ukončená nakládka/vykládka, odchod.
 • Sivý stĺpec predstavuje všetky nepotvrdené rezervácie, t. j. rezervácie so stavom: predbežné.

Po nabehnutí na vybraný pruh sa v nápovede zobrazí, koľko rezervácií máte naplánovaných na daný deň a v konkrétnom čase.

Dátumy, pre ktoré uvádzame údaje, sú aktuálny deň a nasledujúce dva dni. Ak je sklad na nasledujúce dva dni zatvorený, zobrazíme údaje za nasledujúci pracovný deň skladu (napr. ak dva nasledujúce dni pripadnú na víkend, keď je sklad zatvorený, nasledujúce údaje sa zobrazia za pondelok).

Pokiaľ ide o hodiny, zobrazíme pracovné hodiny pre všetky sklady (napr. ak je jeden sklad otvorený od 8:00 do 14:00 a druhý od 10:00 do 18:00, zobrazíme obdobie od 8:00 do 18:00). Kvôli čitateľnosti údajov zobrazujeme celé hodiny (aj keď slot v sklade trvá 30 minút).
Príklad: ak slot trvá 30 minút, zobrazíme ho v danú hodinu (napr. rezervácia o 14:30 sa zobrazí o 14:00). Ak slot trvá 2 hodiny, zobrazíme ho v prvej hodine (v slote od 12:00 do 14:00 sa rezervácia na 12:30 zobrazí o 12:00). Ak slot trvá 15 minút a na 11:00-12:00 sú naplánované 4 rezervácie, potom sa údaje vo widgete zobrazia ako 4 rezervácie o 11:00.
 1. Informácie o tom, v ktorom sklade sú údaje prezentované (predvolené zobrazenie zobrazuje údaje pre všetky sklady).
 2. Možnosť Obnoviť, ktorá umožňuje aktualizovať údaje zobrazené na widgete.
 3. Šípka - kliknite na ňu, ak chcete použiť možnosť filtrovania. Zobrazenie môžete prepnúť na konkrétny sklad a dok.

Obsadenosť konkrétneho doku môžete skontrolovať len vtedy, ak vo filtroch uvediete sklad, v ktorom sa dok nachádza.

Ako analyzovať údaje

 1. Aby ste si uľahčili analýzu údajov a zobrazili ich v širšom kontexte, môžete widget pridať na informačný panel niekoľkokrát (až 9).
Ako pridať widget na Dashboard sa dozviete v článku Widgety - základné informácie.

Na jednom widgete môžete zobraziť údaje pre jeden sklad a označiť všetky doky v ňom (1), na druhom vybrať konkrétny sklad a dok (2) a na treťom zobraziť údaje pre všetky vaše sklady (3).

Výberom vhodného zobrazenia môžete ľahko:

 • skontrolovať rozloženie rezervácií v jednotlivých dňoch vo vašich skladoch. To vám pomôže lepšie predpovedať pracovné zaťaženie na nasledujúce dni,
 • určiť najintenzívnejšie pracovné hodiny, čo vám umožní lepšie organizovať svoje rozvrhy a zdroje,
 • identifikovať dni bez plánovaných rezervácií,
 • skontrolovať pomer potvrdených rezervácií k rezerváciám, ktoré neboli potvrdené.

Ak budete poznať aktuálnu obsadenosť skladu, budete môcť lepšie plánovať prácu svojich zamestnancov, vyhnúť sa preťaženiu a meškaniu, čo môže navyše znížiť prevádzkové náklady.

Ak pridáte všetky widgety z kategórie Schedules (Plány) na ovládací panel, získate úplný obraz o prevádzke skladu.


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)