Účty zamestnancov

Aktualizované 4/5/23 uverejnené Jakub

Pridanie zamestnanca

Nového zamestnanca je možné pridať dvoma spôsobmi:

 1. Pridanie zamestnanca cez Trans.eu 
 • Kliknite na tri vodorovné čiary v pravom hornom rohu

 • Na ľavej strane sa zobrazí takzvaná biela zásuvka. Kliknite na položku Pridať zamestnanca

 • Uveďte IČO spoločnosti, pre ktorú pracujete, aby ste ho mohli identifikovať, a potom vyplňte údaje o svojom zamestnancovi

E-mailová adresa zamestnanca musí byť nová adresa, ktorá predtým nebola zaregistrovaná na platforme.

 • Po vyplnení údajov kliknite na Vytvoriť účet

 • Prijať vyhlásenie o ochrane údajov (GDPR)
 • Správa s pokynmi, ako sa prvýkrát prihlásiť, sa odošle na e-mailovú adresu zamestnanca uvedenú pri registrácii na Platforme Trans.eu
 • Správa s požiadavkou na aktiváciu nového účtu sa odošle na e-mailovú adresu osoby spravujúcej účet spoločnosti
 • Po aktivácii účtu oprávneným používateľom bude možné účet používať

V predvolenom nastavení je rola nového zamestnanca Bežný používateľ a je mu udelený úplný prístup, zatiaľ čo účet je nastavený tak, aby bol viditeľný pre ostatných používateľov. Ak chcete vedieť, ako zmeniť roly a prístupy zamestnanca, kliknite sem.
 1. Pridanie zamestnanca na karte Moja spoločnosť
Iba oprávnený používateľ alebo správca môže pridávať nových zamestnancov a spravovať ich účty. Kliknite sem a dozviete sa viac o rolách a prístupoch vo vašej spoločnosti.

Kliknite na ikonu fotografie > Moja spoločnosť > Zamestnanci > Pridať zamestnanca

 • Vyplňte údaje o zamestnancovi:

Vyberte pozíciu, napr. vodič [výber tejto funkcie umožňuje zamestnancovi používať aplikáciu TransTask].

Pridanie pozície pomôže vašim dodávateľom určiť, ktorú osobu môžu kontaktovať so svojimi konkrétnymi potrebami.

Vložte emailovú adresu

E-mailová adresa zamestnanca musí byť nová adresa, ktorá predtým nebola zaregistrovaná na Platforme.

Vyberte typ účtu

Skrytý zamestnanec nebude v systéme prehľadateľný.

Každý zamestnanec využívajúci platformu by mal mať svoj vlastný účet.

Ak sú všetky podrobnosti hotové, kliknite na tlačidlo Ďalej.

Úlohy a prístupy

Iba používateľ s rolou správcu môže pridávať nových zamestnancov a spravovať ich účty.
Tento krok môžete pri vytváraní účtu preskočiť a vrátiť sa k nemu neskôr pomocou možnosti Spravovať zamestnanca v module Moja spoločnosť.

Po vyplnení podrobností o používateľovi sa zobrazí okno Úlohy a prístupy.

Rozhodnite, aké práva by sa vášmu zamestnancovi mali udeliť:

 • pri správe údajov vašej spoločnosti - nový účet je predvolene nastavený ako bežný používateľ.  
 • v procese manipulácie s nákladom. Kliknutím na prepínač vpravo zobrazíte možné možnosti.
 • technický účet si môžete vybrať zadarmo. K tomu si musíte zmeniť svoje práva na Administrátora.
 • môžete označiť účet zamestnanca ako účet šoféra.

Kliknite na Ďalej

Vyplnenie ďalších údajov 

Záložka Ďalšie podrobnosti je miesto, kde môžete voliteľne zadať údaje o zamestnancovi, napr. Povolenia ADR alebo vodičské preukazy, ako aj kontaktné telefónne číslo, zodpovednosť a znalosť cudzích jazykov. 

Tento krok môžete pri vytváraní účtu preskočiť a vrátiť sa k nemu neskôr pomocou možnosti Spravovať zamestnanca v module Moja spoločnosť.
 • Kliknutím na Uložiť dokončíte proces pridávania nového zamestnanca

Aktivácia účtu

Účet môže aktivovať správca spoločnosti.

Ak chcete aktivovať zamestnanecký účet, prejdite na:

 • Moja spoločnosť > Zamestnanci > Aktivovať vedľa zamestnanca, ktorého účet vyžaduje aktiváciu.

Vymazanie účtu

Účet môže aktivovať zamestnanec s rolou správcu.

Vyberte to takto:

 •   Moja spoločnosť > Zamestnanci > celé meno vášho zamestnanca

Viac > Odstrániť zamestnanca

 • Pretože proces je nezvratný, budete požiadaní o potvrdenie svojho rozhodnutia. 

Vymazanie vlastného účtu

Ak ste zamestnancom a chcete svoj účet z profilu spoločnosti odstrániť sami, obráťte sa na zákaznícky servis platformy Trans.eu. 

Tel: (+421) 233 006 762   e-mail: info.sk@trans.eu 

Zmena údajov na účte zamestnanca

Údaje môže meniť zamestnanec s rolou správcu v spoločnosti.

Túto akciu je možné vykonať dvoma spôsobmi:

 1. Choďte do:

Moja spoločnosť > Zamestnanci > účet zamestnanca > tri bodky vedľa účtu zamestnanca > Spravovať zamestnanca

 1. Choďte do:
 • Moja spoločnosť > Zamestnanci > Kliknite na účet zamestnanca> Zobrazí sa podrobnosti o osobe.

 • Viac > Spravovať zamestnanca

V ďalšom kroku môžete údaje zamestnanca zmeniť alebo doplniť pomocou troch kariet:

Použivateľské dáta

Osobné údaje

Zmena mena, priezviska a e-mailovej adresy vyžaduje autorizáciu. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom. Sme vám k dispozícii od pondelka do piatku medzi 7:00 a 16:00. Linka pomoci: (+421) 233 006 762.

Profesionálne údaje

 • Vyberte pozíciu svojho zamestnanca
Zadanie pozície pomôže vašim dodávateľom určiť, na ktorú osobu sa môžu obrátiť s konkrétnymi problémami.
  • Vodič
  • Iná pozícia - zadajte ju ručne.

Môžete tiež vyplniť informácie, ako sú oddelenie, zodpovednosti alebo jazykové znalosti. Tieto polia však nie sú povinné.

Podrobnosti o vodičovi

Kliknutím sem nájdete informácie o tom, ako vytvoriť účet vodiča.

Ak ste vybrali pozíciu vodiča pre zamestnanca, budete mať možnosť vyplniť kartu Podrobnosti vodiča, kde môžete pridať podrobnosti, ako sú povolenia ADR alebo vodičské preukazy.

Tieto údaje však nie sú povinné a môžete ich vyplniť neskôr.

Nastavenia účtu

Typ účtu - skrytý zamestnanec nebude v systéme vyhľadateľný

Roly a prístupy zamestnancov

Rozhodnite, aké práva by sa vášmu zamestnancovi mali udeliť:

 • pri správe údajov vašej spoločnosti - nový účet je predvolene nastavený ako bežný používateľ
 • v procese manipulácie s nákladom. Kliknutím na prepínač vpravo zobrazíte možné možnosti.

Kliknutím na tlačidlo Uložiť dokončíte proces správy účtu zamestnanca.

Bezplatný technický účet

Technický účet môžete vytvoriť pre: nového zamestnanca; alebo priradiť k existujúcemu účtu zamestnancovi. Dôležité je vedieť, že technický účet:

 • zostáva skrytý, čo znamená, že ostatní používatelia platformy ho v systéme nenájdu
 • nemá prístup na burzu, zásielky, objednávky ani Messenger
 1. Technický účet pre nového zamestnanca - na jeho vytvorenie musíte postupovať podľa pokynov na pridanie zamestnanca - prejdite na článok a použite metódu č. 2.
 2. Zmeniť prístup a povolenia už existujúceho účtu zamestnanca môže upraviť iba používateľ s právami Administrátora. V pravom hornom rohu kliknite na položku Moja spoločnosť pod vašim profilom.

Kliknite na Spravovať Zamestnanca vedľa všetkých údajov o zamestnancovi.

V ďalšom okne kliknite na Nastavenia účtu.

Povoľte prístup alebo sa uistite že už je povolený. Potom zvoľte rolu Administrátora, pridajte, alebo sa uistite, že je povolený. Potom priraďte rolu administrátora, udeľte povolenia na bezplatný technický účet a uložte zmeny.


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)