Funkcie modulu Hodnotenia a referencie

Aktualizované 2/8/22 uverejnené Anna

Ohodnotenie dodávateľa pri dodaní služby zvyšuje bezpečnosť transakcií uzatvorených na Burze nákladov a vozidiel.

Ako funguje systém hodnotenia na novej Platforme

  1. Každá transakcia uzatvorená na Platforme Trans.eu a každý prijatý náklad podlieha hodnoteniu. Vďaka tomu budú informácie o kvalite spolupráce medzi spoločnosťami vždy aktuálne a spoľahlivé.
  2. Hodnotenia je možné odosielať pomocou hviezdičiek na päťstupňovej škále, kde 1 je slabé hodnotenie a 5 je veľmi dobré.
  3. Hodnotenie je možné vykonať po dátume vykládky danej objednávky.

Kľúčové informácie pre objednávateľa

  • Ako Objednávateľ máte 30 dní na vydanie hodnotenia.
  • Ak hodnotíte svojho dodávateľa a nepridelíte mu najvyššie hodnotenie, môžete pomocou preddefinovaných výziev označiť oblasť, v ktorej sa niečo pokazilo: doručenie dokumentov, komunikácia, starostlivosť o tovar. dodržiavanie opatrení, včasnosť prepravy. Máte tiež možnosť pridať komentár.

Pamätajte!
Po zadaní hodnotenia ho nemožno zmeniť.

  • Po uložení sa hodnotenie zobrazí v okne detailov ponuky, v ľavom dolnom rohu sa zobrazí správa: „Vydané hodnotenie“ s možnosťou Späť, ktorá je aktívna 8 sekúnd. Stav hodnotenia sa zmení na zozname čakajúcich hodnotení.

Kľúčové informácie pre Dodávateľa

  • Ako dodávateľ máte 120 dní od dátumu vykládky na predloženie hodnotenia.
  • Ak svojho dodávateľa ohodnotíte menej ako 4 hviezdičkami v systéme hodnotenia hviezdičkami, musíte uviesť dôvod (pomocou výziev) alebo zadať komentár, aby ste aktivovali možnosť Uložiť. Ak je hodnotenie rovné alebo vyššie ako 4, nie je to potrebné.

  • Pri vyhodnocovaní objednávky môžete uviesť stav platby: zaplatené včas, zaplatené neskoro, nezaplatené.
  • Na vyhodnotenie stavu platby máte 120 dní od dátumu vykládky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o stavoch platieb - prejdite na tento článok.


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)