Importovanie nákladov zo súborov vo formáte CSV

Aktualizované 20/3/23 uverejnené Anna

Z tohto článku sa dozviete, ako:

 • pridať súbor CSV na Platforme Trans.eu

Pridajte súbor CSV na Platformu Trans.eu

Z ponuky vyberte modul Náklady (Freight) a kliknite na možnosť Importovať náklad.

 1. Pozrite sa, ako pripraviť súbor CSV. Potom si stiahnite šablónu a pripravte si súbor podľa pokynov.

Dôležité!

- Pripravte súbor dodržaním poradia stĺpcov.
- Zadajte údaje do samostatných stĺpcov; pri pridávaní ponuky na viacero návesov (maximálne päť) použite medzi údajmi čiarku, napr. 1,2,3
- Zadajte všetky požadované údaje (v pokynoch nie sú označené ako voliteľné)
- Zadajte správny formát dátumu a času DD.MM.RRRR HH:MM (alebo nastavte formátovanie ako text)
- Uložte súbor s kódovaním UTF-8 v závislosti od systému, ktorý používate.

Ako uložiť súbor s kódovaním UTF-8 v závislosti od použitého systému.

LibreOffice
1. Vyberte Uložiť súbor ako, zadajte jeho názov a uistite sa, že jeho typ je nastavený na Text CSV
2. Zaškrtnite Upraviť nastavenia filtra a uložiť
3. Ak sa zobrazí upozornenie „Potvrdiť formát súboru“, vyberte možnosť Použiť formát CSV textu
4. V okne exportovania textového súboru vyberte znakovú sadu Unicode (UTF-8), oddeľovač (, - čiarka), oddeľovač (" - ukazováky) a kliknite na tlačidlo OK
Excel
1. V otvorenom súbore vyberte Uložiť ako a zadajte názov súboru
2. Ďalej kliknite na Nástroje a zo zoznamu vyberte Možnosti webu
3. Prejdite na kartu Kódovanie
4. Uložte tento dokument ako: vyberte Unicode (UTF-8) zo zoznamu a kliknite na OK
Google Sheets
Štandardne je nastavené kódovanie UTF-8

 1. Pridajte pripravený súbor CSV a kliknite na tlačidlo Ďalej.

Všetky podrobnosti sú k dispozícii v súhrne importu.

 • Príklad 1

 1. Všetky náklady budú importované. Kliknutím na Ďalej prejdete na Parametre publikácie.

 • Príklad 2

 1. Importujú sa iba rozpoznané náklady. V tabuľke uvidíte informáciu, pri ktorej preprave sa vyskytla chyba. Môžete sa vrátiť k predchádzajúcemu kroku, opraviť súbor a znova ho pridať alebo kliknúť na Ďalej a pokračovať na Parametre publikácie.

 1. Vyplňte dátum platby, viditeľnosť ponuky a kontaktné osoby a potom kliknite na tlačidlo Importovať náklad.

Náklady môžete publikovať zo súboru CSV do automatických pravidiel. Vyberte Automatické pravidlá a Importovať náklady.

Stav importu bude viditeľný na Platforme.

Všetky upozornenia sú dostupné pod ikonou zvončeka.

Po dokončení importu dostanete upozornenie.

A zhrnutie.

 • Príklad 3

 1. Žiadny náklad nebude importovaný. Skontrolujte súbor a skúste to znova.

 • Príklad 4

 1. Neplatný formát súboru. Skontrolujte súbor a skúste to znova.

Pamätajte!
- Nie je možné pridať rovnaký súbor CSV niekoľkokrát.
- Používanie funkcie v rozpore s predpismi (napr. duplikovanie ponúk) môže mať za následok zrušenie možnosti importovať ponuky.


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)