Skladový manažment

Naučte sa, ako vytvoriť nový záznam, nastaviť slot a základnú prevádzkovú dobu, upraviť prevádzkovú dobu alebo uzamknúť, vypnúť a odstrániť sklad

Aktualizované 21/6/24 uverejnené Katarzyna

Správa doku v sklade

Zistite, ako vytvoriť nový dok v sklade, upraviť jeho nastavenia, nastaviť rôzne prevádzkové hodiny a ako dok uzamknúť, zakázať alebo odstrániť.

Aktualizované 24/6/24 uverejnené Katarzyna

Správa časového slotu

Zistite, ako spravovať časové úseky ako odosielateľ.

Aktualizované 19/6/24 uverejnené Katarzyna

Správa rezervácií

Zistite, ako spravovať rezervácie ako odosielateľ.

Aktualizované 24/6/24 uverejnené Katarzyna

Rezervačné šablóny

Zistite, ako používať šablóny rezervácie.

Aktualizované 19/6/24 uverejnené Katarzyna

Rezervačné bloky

Zobrazenie informácií v rezervačnom bloku je možnosť, ktorá vám umožní rýchly prístup k príslušným údajom. Upravte nastavenia kalendára podľa vlastných potrieb a preferencií.

Aktualizované 10/6/24 uverejnené Katarzyna

Spracovanie príloh v rezerváciách a časových intervaloch odosielateľa

Naučte sa pridávať prílohy k rezerváciám a časovým intervalom.

Aktualizované 19/6/24 uverejnené Katarzyna

Poskytnutie hmotnosti počas rezervácie

Naučte sa, ako do šablóny rezervácie pridať výstupnú, vstupnú a nákladnú hmotnosť a ako spravovať rezervácie s hmotnosťami.

Aktualizované 16/4/24 uverejnené Katarzyna

Zdieľanie časového úseku s používateľom mimo Platformy

Zistite, ako odoslať časový úsek na rezerváciu dodávateľovi, ktorý nemá prístup k plánovaču doku.

Aktualizované 9/5/24 uverejnené Katarzyna

Manuál k rezerváciám pre objednávateľa

Naučte sa používať modul rezervácií ako skladník.

Aktualizované 11/6/24 uverejnené Katarzyna

Rezervačný manuál pre Strážcu

Naučte sa používať modul Dock Scheduler ako strážca.

Aktualizované 11/6/24 uverejnené Katarzyna

Úlohy zamestnancov v moduloch Rozvrhy a Rezervácie

Zistite, aké sú úlohy skladníka a ochranky v procese rezervácie na platforme Trans.eu

Aktualizované 5/3/24 uverejnené Katarzyna

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)