Archív nákladov

Aktualizované 12/6/24 uverejnené Jakub

Presun nákladu do Archívu vám umožní udržiavať poriadok v hlavnom zozname nákladov. Zoznam sa okamžite stane prehľadnejším a jednoduchším na organizáciu. Zbytočné ponuky budú prevedené do Archívu - nemusíte mať obavy, budú stále po ruke.

Automatizovaná archivácia nákladov

Ponuky nákladu, ktorým uplynul dátum nakládky, sa automaticky presunú do archívu, pričom tento proces sa začne po polnoci dňa nasledujúceho po dátume nakládky.
 1. Odoslané nákladky sa automaticky presunú do archívu v závislosti od ich stavu:
 • prijaté - okamžite po prijatí nákladu
 • ukončené po zverejnení - keď nikto nepredložil ponuku nákladu alebo keď bola predložená aspoň jedna ponuka od dopravcu, ale vydavateľ nákladu si žiadnu nevybral
 • ukončené a nebola prijatá žiadna ponuka - vždy, keď dopravca odmietol ponuku
 • ukončené a publikácia nákladu bola zrušená - keď vydavateľ zrušil/ukončil zverejnenie nákladu

 1. Prijaté zásielky sa automaticky presunú do archívu v závislosti od ich stavu:
 • prijaté - po prijatí ponuky nákladu, keď uplynul dátum vyloženia
 • ukončené - keď vydavateľ neprijme ponuky nákladu bezprostredne po ukončení zverejnenia alebo odmietnutí
 • odmietnuté - dopravcom ihneď po odmietnutí ponuky nákladu

Manuálna archivácia nákladov je možná pre nasledujúce ponuky:

 • odoslané, s ukončeným zverejnením, so statusom "Vybrať dopravcu" (ale len po ukončení zverejnenia ponuky)
 • prijaté, ktoré boli akceptované

Ako môžem ručne archivovať náklad?

 1. V zozname nákladov:
 • prejdite myšou na daný náklad
 • ďalšie možnosti sú k dispozícii vpravo vedľa stĺpca s dátumom uverejnenia
 • vyberte možnosť Archivovať, náklad sa okamžite presunie na kartu Archív

 1. V detailoch ponuky burzy nákladov:
 • kliknite na daný náklad
 • vyberte položku Viac a potom položku Archivovať, náklad sa okamžite presunie na kartu Archív

Vyhľadávanie archivovaných zásielok

Zoznam archivovaných zásielok je rozdelený na odoslané a prijaté zásielky. Pre každú z nich máte k dispozícii rôzne možnosti vyhľadávania a prehliadania ponúk.

 1. Používanie vyhľadávača

Umožňuje vyhľadávať informácie podľa miesta nakládky, miesta vykládky, mena zodpovednej osoby alebo čísla nákladu.

 1. Vyhľadávanie podľa filtrov

Filtrovanie zoznamu vám pomôže nájsť konkrétne a presnejšie informácie. 

 • kliknite na Filtre
 • vyberte kritériá vyhľadávania 
 • kliknite na Zobraziť výsledky 

Vyhľadávanie odoslaných zásielok podľa výsledku zverejnenia Dodávateľovi

 • akceptované - kedykoľvek je ponuka prijatá dopravcom
 • prerušené zverejnenie - keď osoba, ktorá zverejnila ponuku prepravy, ju zruší alebo preruší jej zverejnenie
 • žiadna ponuka nebola vybraná - keď osoba, ktorá ponuku publikovala, dostala aspoň jednu ponuku od dopravcu, ale žiadnu si nevybrala
 • žiadna ponuka - keď nikto nepredložil ponuku na prepravu nákladu

Vyhľadávanie prijatých nákladov podľa výsledku rokovania:

 • akceptovaná - ak bola ponuka nákladu akceptovaná
 • uzavretá - keď nikto nepredložil ponuku na náklad
 • odmietnutá - keď bola ponuka nákladu odmietnutá


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)