Šablóna objednávky

Aktualizované 12/3/24 uverejnené Ania

Kto môže túto funkciu používať?

Táto funkcia je k dispozícii používateľom produktovej línie CargoON a pre špeditérov (TFF - Trans for Forwarders)

Pripravené šablóny objednávok sú praktickým nástrojom, ktorý vám urýchli každodennú prácu pri vytváraní prepravných objednávok. V šablóne môžete uviesť informácie, ako je dátum splatnosti, hodnota nákladu, požadovaná hodnota poistenia zodpovednosti dopravcu, potrebné dokumenty a zdieľanie signálu GPS.

Z tohto článku sa dozviete, ako na to:

  • vytvoriť novú šablónu objednávky
  • prezerať existujúce šablóny objednávok
  • upravovať a odstraňovať šablóny objednávok
  • upraviť formát číslovania objednávok.

Vytvorenie novej šablóny objednávky

Novú šablónu objednávky môžete vytvoriť v nastaveniach objednávky. Môžete to urobiť dvoma spôsobmi:

  1. V ponuke vľavo vyberte položku Objednávky a potom kliknite na tlačidlo Nastavenia.
  2. Kliknite na svoj avatar. Vyberte položku Nastavenia.

V okne nastavení kliknite na kartu Objednávky.

V nastaveniach objednávky sú dve karty. Na karte Šablóny sa zobrazí zoznam šablón objednávok vytvorených vami alebo zamestnancami vašej spoločnosti.

Kliknutím na položku Pridať ďalšiu šablónu vytvoríte novú šablónu objednávky.

Vyplňte vzorový formulár. Dajte mu názov, ktorý je pre vás a vašich kolegov rozpoznateľný.

Šablóny objednávok sa zdieľajú so všetkými používateľmi priradenými k vašej spoločnosti.

Ak chcete nastaviť novú šablónu ako predvolenú, začiarknite políčko s touto možnosťou v dolnej časti formulára. Šablónu môžete uložiť kliknutím na tlačidlo Uložiť.

Ak nastavíte šablónu ako predvolenú, bude automaticky vybraná pri vytváraní novej objednávky.

Po vytvorení šablón ich budete môcť použiť pri vytváraní nového prepravného príkazu. Vo formulári vedľa poľa Additional arrangements (Ďalšie dojednania) vyberte šablónu zo zoznamu.

Úprava šablóny objednávky

Ak chcete skontrolovať svoju šablónu alebo vykonať zmeny, prejdite na šablónu a kliknite na tri bodky, potom vyberte možnosť zo zoznamu.


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)