Operácie na colných miestach

Aktualizované 8/7/24 uverejnené Ania

Kto môže použiť túto funkciu?

Funkcia dostupná pre používateľov Trans for Forwarders a CargoON.

Pre medzinárodnú prepravu mimo EÚ je colné odbavenie dôležitou súčasťou procesu plnenia prepravy. Vyžaduje si to opatrenia, pokiaľ ide o vyplnenie dokumentov, a čo je dôležitejšie, plánovanie trasy vrátane miesta colného odbavenia.

Z tohto článku sa dozviete:

 • ako zverejniť ponuku nákladu s miestom colného odbavenia

Pridajte ponuku prepravy s miestom colného odbavenia

Ak chcete pridať ponuku nákladu, postupujte takto:

 1. Vyberte možnosť Pridať náklad v module Náklady

 • Vyplňte formulár na pridanie nákladu
 • Kliknite na „Pridať ďalšie miesto“, čo vám umožní pridať ďalší bod na trase

 • Z dostupných možností vyberte Colné odbavenie a vyplňte povinné polia označené hviezdičkou.

Dôležité!
Colné odbavenie nemôže byť prvým a posledným bodom na trase, na Platforme sa zobrazí správa, ktorá hovorí, čo je nesprávne.

 • Pomocou šípok presuňte colné odbavenie na správne miesto

 • V tomto prípade, možno nájsť colné odbavenie medzi nakládkou a vykládkou

 1. Informácie o trase vrátane podrobností o nakládke, colnom odbavení a vykládke môžete zobraziť kliknutím na ikonu bodkovaného kruhu v riadku ponuky v zozname nákladu

 1. V okne podrobností ponuky nájdete informácie vrátane miesta colného odbavenia. Tento bod je vyznačený aj na mape

 1. Ak je ponuka prijatá, ďalším krokom je dokončenie a odoslanie objednávky

Objednávkový formulár bude obsahovať podrobnosti o ponuke a body trasy pre nakládku, colné odbavenie a vykládku.

 1. Podrobnosti rezervácie zobrazujú všetky údaje o bodoch trasy pre nakládku, colné odbavenie a vykládku.
Funkcia dostupná pre používateľov produktového radu CargoON, ktorí si zakúpili produkt Dock Scheduler a modul Rozvrhy.


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)