Ako pridať ponuku nákladu?

Aktualizované 14/11/22 uverejnené Jakub

Prečítajte si článok nižšie a dozviete sa, ako:

 • zverejniť ponuku nákladu na burze Trans.eu
 • priradiť k ponuke kontaktné osoby
 • rýchlo pridať viacero ponúk nákladu
 1. V ľavom menu vyberte modul Náklady alebo modul Burza > Burza nákladov.
Step 1 image
 1. Kliknite na tlačidlo Pridať náklad.
Step 2 image
 1. Ak chcete vyplniť formulár v samostatnom okne prehliadača, kliknite na symbol šípky.
Step 3 image
 1. Ak chcete zverejniť svoj náklad, vyplňte formulár. Povinné polia sú označené hviezdičkou.
Step 4 image
 1. Nastavte dátum a miesto nakládky. Predvolený dátum je nastavený na aktuálny deň a najbližšiu celú hodinu.
Step 5 image
 1. Do ďalších polí zadajte dátum a miesto vykládky. Vo vyhľadávači uvidíte aj naposledy vybrané lokality.
Step 6 image
 1. Kliknite na Pridať ďalšie miesto, ak chcete poslať náklad aj na iné miesta (predtým: Pridať náklad s viacerými zastávkami).
Step 7 image
 1. Zadajte požiadavky na vozidlo vyplnením povinných polí, ako je veľkosť vozidla, typ karosérie, kapacita a typ nákladu.
Step 8 image

V jednom formulári zverejnenia nákladu môžete vybrať až 5 typov karosérií.
 1. Ak chcete zverejniť prepravné na burze - vyberte túto možnosť v časti Režim zverejnenia nákladu.
  Step 9 image
 2. Následne uveďte cenu, termín platby a kontaktné osoby pre ponuku.
Step 10 image
 1. Ak chcete Zmeniť predvolené hodnoty, kliknite na tlačidlo Zmeniť.
Step 11 image
 • V termíne platby si môžete vybrať jednu z možností: Odložená, Platba vopred alebo Platba pri vykládke. Ak si chcete zapamätať nastavenie termínu platby, zaškrtnite políčko Uložiť ako predvolené.
Step 12 image
 • Čas na predkladanie ponúk si môžete predĺžiť nastavením najneskôr do 23:00 v deň vykládky.
Predvolený čas na predkladanie ponúk je nastavený na deň načítania do 23:00 a aktualizuje sa hneď po zmene v poli Dátum načítania.
 • Ak chcete zmeniť kontaktnú osobu, vyberte zo zoznamu mená spolupracovníkov, ktorých môžu zmluvní partneri kontaktovať.
Step 13 image

Odteraz môžete priradiť viac ako jednu kontaktnú osobu. Ak chcete, aby sa dodávatelia skontaktovali iba s vašimi spolupracovníkmi, zrušte začiarknutie v zozname.
 1. Špecifikujte dodatočné požiadavky pre vašu ponuku kliknutím na tlačidlo Zobraziť ďalšie požiadavky.
  Step 14 image
 2. Zobrazí sa vám dodatočná časť formulára – Údaje o vozidle a Údaje o náklade. Vyplňte údaje a pokračujte ďalej.
Step 15 image
Ak chcete pridať ďalšiu prepravu s podobnými parametrami, pred zverejnením začiarknite políčko Pridať ďalší náklad. Po pridaní ponuky sa automaticky otvorí formulár s rovnakými údajmi, ktoré už boli zadané do polí formulára. Týmto spôsobom môžete rýchlo pridať ponuku s podobnými parametrami.
 1. Vyplnený formulár zverejnite na Burze kliknutím na tlačidlo Zverejniť náklad.
Step 17 image
 1. Ak chcete vymazať parametre ponuky, urobíte to kliknutím na tlačidlo Vymazať formulár.
Step 18 image

Hotovo! Váš náklad bol zverejnený a čoskoro sa objaví na burze.


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)