Ako pridať ponuku nákladu?

Aktualizované 10/7/24 uverejnené Ania

Kto môže funkciu používať?

Funkcia je k dispozícii všetkým používateľom Platformy Trans.eu a CargoON.

Prečítajte si nižšie uvedené pokyny, aby ste sa dozvedeli, ako:

 • zverejniť ponuku nákladu na burze Trans.eu
 • priradiť kontaktné osoby k ponuke
 • rýchlo pridať viacero ponúk nákladov
 • umožniť automatické odosielanie objednávok
 • nastaviť čas prepravy

Pridať ponuku nákladu

 1. V ponuke na ľavej strane vyberte modul Náklady, Vyhľadávanie nákladov alebo Burza vozidiel

 1. Kliknite na zelené tlačidlo Pridať náklad.

 1. Vyplňte údaje o nakládke a vykládke. Povinné polia sú označené hviezdičkou:
Ponuku prepravy môžete pridať 90 dní vopred, čo vám umožní naplánovať si prácu na nasledujúce mesiace.
- Pre každú operáciu (nakládka, vykládka, colné konanie atď.) môžete nastaviť rozsah dní a hodín. Ak chcete použiť túto možnosť, vyberte položku Rozsah
- Maximálny možný rozsah je 30 dní počítaných od zvoleného prvého dňa nakládky.
- Rozsahy dní pre nakládku a vykládku sa môžu prekrývať.

Dátumy a časy sa zobrazujú v miestnom čase miesta nakládky a vykládky. Každý užívateľ vidí rovnaké dátumy a časy daného nákladu bez ohľadu na to, v ktorom časovom pásme sa nachádza.

Maximálny čas prepravy - parameter, ktorý určuje čas potrebný na dodanie nákladu z miesta nakládky do miesta vykládky
Tento parameter je dôležitý najmä pri preprave cenného a citlivého tovaru (napr. potravín) a liekov. Určuje sa s prihliadnutím na špecifickú povahu prepravy, dĺžku trasy, možné medziprepravné operácie, ako je colné odbavenie a prestávky.
 • vo formulári prepravy môžete zadať maximálny čas prepravy nákladu

 • kliknite na ikonu hodín a zadajte príslušné informácie

 • ak je zadaný čas príliš krátky, systém zobrazí správu. Ak chcete údaje opraviť, kliknite na možnosť Zmeniť a zadajte informácie znova

 • vyplňte požiadavky na vozidlo, povinné polia sú označené hviezdičkou

V jednom formulári na zverejnenie nákladu si môžete vybrať až 5 typov karosérie.

 • v časti Zobraziť ďalšie požiadavky/Skryť ďalšie požiadavky môžete pridať údaje o vozidle
 • ak chcete vymazať parametre ponuky, jednoducho použite tlačidlo Vymazať formulár

 • vyberte režim zverejňovania nákladu: Burza, Na vybrané, Stále trasy, Automatické pravidlá
 • zadajte cenu
 • z dostupných možností vyberte dátum splatnosti platby za náklad (môžete nastaviť predvolený dátum)
 • nastaviť konečný termín na predloženie ponúk
 • vyberte zo zoznamu kontaktnú osobu, s ktorou sa môžete spojiť s dodávateľmi

Odteraz môžete určiť viac ako jednu kontaktnú osobu. Ak chcete, aby sa dodávatelia dostávali do kontaktu len s vašimi kolegami - zrušte označenie seba zo zoznamu.

Predvolený čas nastavený na odosielanie ponúk je deň nakládky, do 23:00, a aktualizuje sa hneď, ako sa vykoná zmena v poli Dátum nakládky.

 1. Zverejnite náklad pomocou zeleného tlačidla.

Ak chcete pridať ďalší náklad s podobnými parametrami, začiarknite pred publikovaním políčko Pridať ďalší náklad. Hneď po zverejnení tejto ponuky sa vám automaticky otvorí nový formulár s rovnakými údajmi v poliach. Takto môžete rýchlo pridať ďalšiu ponuku s podobnými parametrami.

 1. Zverejnenú ponuku nájdete na karte Pridané v module Náklad.

 • ak je v ponuke uvedený maximálny čas prepravy, v zozname nákladu sa zobrazí ikona označujúca túto možnosť (neskôr sa zobrazí aj v okne s podrobnosťami o ponuke a v objednávke)

Automatické odoslanie objednávky

Táto funkcia vám umožní rýchlejšie dokončiť ďalšie kroky logistického procesu.
Je k dispozícii všetkým používateľom Trans for Forwarders a CargoON

Zapnutím tejto možnosti sa spustí proces, ktorý zabezpečí, že hneď po prijatí nákladu váš dodávateľ okamžite dostane objednávku na platformu. Obchodné podmienky nemusíte do objednávky zadávať ručne, vyplnia sa automaticky.

Tieto vylepšenia môžete zapnúť na dvoch miestach:

 1. V module Objednávky
 • kliknite na tlačidlo Nastavenia

 • vyberte položku Náklady zo zoznamu nastavení
 • možnosť Automatické odosielanie objednávok je vypnutá, posuvník je sivý

 • Ak ju chcete povoliť, jednoducho posuňte posuvník, zelená farba znamená, že automatické odosielanie objednávok bolo povolené a je aktívne pre všetky účty používateľov vo vašej spoločnosti

Poznámka
Ak je zapnutá možnosť Automatické odoslanie objednávky, nie je možné vyžiadať si od zhotoviteľa predbežné informácie pred odoslaním podmienok objednávky.
Ďalšie informácie o možnosti - vyžiadať si predbežné informácie

Ak je táto možnosť zapnutá a nechcete, aby sa objednávka odoslala automaticky, keď dodávateľ prijme náklad, zrušte začiarknutie tejto možnosti vo formulári na zverejnenie nákladu.

 1. V nastaveniach konta
 • Na Platforme kliknite na ikonu avatara s fotografiou alebo iniciálami

 • vyberte Nastavenia zo zoznamu
 • postupujte podľa vyššie uvedených krokov, v zozname nastavení vyberte položku Freights (Náklady) a prepnutím posuvníka na zelenú farbu zapnite možnosť Automatic order sending (Automatické odosielanie objednávok)


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)