Ako pridať ponuku nákladu?

Aktualizované 27/9/23 uverejnené Ania

Prečítajte si nižšie uvedené pokyny a zistite, ako:

 • zverejniť ponuku nákladu na burze Trans.eu
 • priradiť k ponuke kontaktné osoby
 • ako rýchlo pridať ponuky nákladu jednu po druhej

 1. V ľavom menu vyberte modul Náklady, Vyhľadať náklady alebo Burza vozidiel.

 1. Kliknite na zelené tlačidlo Pridať náklad.
 2. Vyplňte formulár. Povinné polia sú označené hviezdičkou.
 • dátum a čas
 • miesto nakládky a vykládky

Pre každú operáciu (nakládka, vykládka, colné konanie atď.) môžete nastaviť rozsah dní a hodín. Ak chcete použiť túto možnosť, vyberte položku Rozsah.

Maximálny možný rozsah je 30 dní počítaných od zvoleného prvého dňa nakládky.
Rozsahy dní pre nakladanie a vykladanie sa môžu prekrývať.
 • požiadavky na vozidlo: veľkosť vozidla a typ karosérie

V rámci jedného formulára zverejnenia nákladu môžete vybrať až 5 typov nadstavieb

 • v časti Zobraziť ďalšie požiadavky môžete pridať podrobnosti o vozidle
 • ak chcete vymazať parametre ponuky, jednoducho kliknite na tlačidlo Vymazať formulár

 • vyberte režim zverejnenia nákladu: Burzy, Vybraným, Stále trasy, Automatické pravidlá
 • zadajte cenu
 • vyberte dátum splatnosti platby za náklad z dostupných možností (môžete nastaviť predvolený dátum)
 • stanoviť lehotu na predkladanie ponúk
 • vyberte kontaktnú osobu zo zoznamu a skontaktujte sa s dodávateľmi

Odteraz môžete určiť viac ako jednu kontaktnú osobu. Ak chcete, aby sa dodávatelia spojili iba s vašimi kolegami, zrušte začiarknutie v zozname.

Prednastavený čas na predkladanie ponúk je deň nákladu do 23:00 a aktualizuje sa hneď po zmene v poli Dátum nakládky.

 1. Zverejnite náklad pomocou zeleného tlačidla.

Ak chcete pridať ďalší náklad s podobnými parametrami, pred zverejnením začiarknite políčko Pridať ďalší náklad. Po zverejnení tejto ponuky sa Vám automaticky otvorí nový formulár s rovnakými údajmi v poliach. Takto môžete rýchlo pridať ďalšiu ponuku s podobnými parametrami.

 1. Zverejnenú ponuku nájdete v záložke Pridané v module Náklady.

Automaticky odoslať objednávku

Táto funkcia vám umožňuje rýchlejšie dokončiť ďalšie kroky v logistickom procese.
Je k dispozícii všetkým používateľom Trans for Forwarders a CargoON.

Povolenie tejto možnosti spustí proces, ktorý zabezpečí, že hneď ako bude náklad prijatý, váš dodávateľ okamžite dostane objednávku na Platformu. Obchodné podmienky nemusíte ručne zadávať do objednávky, vyplnia sa automaticky.

Tieto vylepšenia môžete zapnúť na dvoch miestach:

 1. V module Objednávky
 • kliknite na tlačidlo Nastavenia

 • vyberte Náklady zo zoznamu nastavení
 • možnosť Automatické odosielanie objednávky je vypnutá, posuvník je šedý

 • pre jeho aktiváciu stačí posunúť posúvač, zelená farba znamená, že Automatické odosielanie objednávok bolo povolené a je aktívne pre všetky používateľské účty vo vašej spoločnosti

Ak je táto možnosť povolená a nechcete, aby sa objednávka odosielala automaticky po prijatí prepravy dodávateľom, zrušte začiarknutie tejto možnosti vo formulári zverejnenia nákladu

 1. V nastaveniach účtu
 • Na Platforme kliknite na ikonu avatara s fotografiou alebo iniciálami

 • vyberte Nastavenia zo zoznamu
 • postupujte podľa vyššie uvedených krokov, zo zoznamu nastavení vyberte Náklady a posunutím jazdca na zelenú farbu zapnite možnosť Automatické odosielanie objednávky


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)