Widget prijatých nákladov

Aktualizované 15/5/24 uverejnené Katarzyna

Kto môže túto funkciu používať?

Táto funkcia je k dispozícii všetkým používateľom Platformy Trans.eu a CargoON.

Viac informácií o module Dashboard a widgety.

Základné informácie o widgete

Pridajte si widget Accepted freights (Prijaté náklady) na svoj Dashboard, aby ste mohli sledovať prijatie zásielok uverejnených za posledných 30 dní a porovnať tento výsledok s predchádzajúcimi 30 dňami.

Widget prijatých nákladov:

 • patrí k widgetom z kategórie Freights (Náklady),
 • je určený pre klientov (používateľov, ktorí môžu na burze zverejňovať náklady),
 • prezentuje údaje zozbierané na základe uverejnených, prijatých a neprijatých freightov za posledných 30 dní,
 • zobrazuje údaje za celú spoločnosť a používateľa,
 • zobrazuje historické údaje,
 • môže byť pridaný na Dashboardl viac ako raz.

Hlavné prvky widgetu sú :

 1. Hlavný výsledok - percentuálna hodnota prijatých zásielok zo všetkých zverejnených za posledných 30 dní.
  Vedľa hlavného výsledku je vyznačený trend (zelená šípka je rastúci trend, červená šípka je klesajúci trend). Nižšie nájdete informácie o tom, koľko nákladu bolo prijatých a koľko neprijatých.
  V predvolenom nastavení widget zobrazuje používateľovi hlavný výsledok.
 2. Výsledok s výrazným trendom pre druhý ukazovateľ (spoločnosť alebo používateľ).
 3. Informácia, či widget prezentuje údaje za používateľa alebo za celú spoločnosť.
 4. Šípky, ktoré umožňujú prepínať zobrazenie (používateľ - spoločnosť).

Ako analyzovať údaje

 1. Na uľahčenie analýzy údajov pridajte widget dvakrát.
Ako pridať widget na ovládací panel sa dozviete v článku Widgety - základné informácie.

Na jednom widgete nastavte pohľad používateľa a na druhom pohľad spoločnosti.

Pohľad používateľa sa týka prijímania nákladu zverejneného priamo týmto používateľom. Firemný pohľad sa týka akceptácie všetkých nákladov publikovaných vo firme.

 1. Hlavný výsledok poskytuje percento prijatých nákladných publikácií. Šípka vedľa percenta označuje trend.
  V uvedenom príklade môžete vidieť, že používateľ má rastúci trend (zelená šípka), čo znamená, že v predchádzajúcom období bol výsledok nižší.
  Z hľadiska celej spoločnosti môžete pozorovať klesajúci trend (červená šípka), čo znamená, že v predchádzajúcom analyzovanom období bol výsledok vyšší.
  Pod percentuálnou hodnotou sa nachádza celkový počet uverejnených nákladov.

Pomocou týchto údajov môžete sledovať činnosť a reagovať na meniace sa trendy, pričom môžete pozorovať efektívnosť svojich publikácií.


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)