Manuál k rezerváciám pre objednávateľa

Aktualizované 9/7/24 uverejnené Katarzyna

Kto môže použiť túto funkciu?

Funkcia dostupná pre používateľov produktového radu CargoON, ktorí majú prístup k modulu Dock Scheduler s priradenou rolou Skladníka.

Pokyny nižšie sa zameriavajú na najdôležitejšie funkcie pre používateľov s rolou Skladník. Dozviete sa nasledovné:

 • ako nájsť správny sklad
 • ako nájsť rezerváciu
 • ako zmeniť stav rezervácie
 • aké sú stavy rezervácie
Ako používateľ s rolou Skladník môžete:
- zobraziť rozvrh zdieľaných skladov,
- vyhľadať dostupné rezervácie,
- zmeniť stav rezervácie.

Ako nájsť sklad, ktorý spravujete?

Ak chcete skontrolovať dostupnosť spravovaného skladu:

 1. Prejdite na modul Dock Scheduler.

 1. Rozbaľte zoznam spravovaných skladov a vyberte ten, na ktorom chcete vykonať operáciu. V zozname sa zobrazia iba sklady, ku ktorým máte prístup.

Nápoveda
Môžete duplikovaním okien obrazovky prehliadača prezerať viacero spravovaných skladov naraz.

Kliknite pravým tlačidlom myši na kartu prehliadača > vyberte duplikovať

Ako zmeniť zobrazenie zoznamu rezervácií?

V module Dock Scheduler kliknite na položku Zmeniť zobrazenie a vyberte jedno z nasledujúcich zobrazení:

 • Plán rezervácií
 • Zoznam rezervácií
 • Časové okná

Ako nájsť rezerváciu, ak poznám iba evidenčné číslo vozidla?

Ak chcete nájsť rezerváciu, ktorá pozná iba evidenčné číslo vozidla, zadajte číslo do vyhľadávača umiestneného v hornej časti okna. V zozname výsledkov vyhľadávania sa zobrazí rezervácia, ktorú hľadáte.

Ako efektívne vyhľadávať rezervácie?

Vyhľadávanie rezervácií je možné vykonať dvoma spôsobmi:

 1. Môžete použiť možnosť filtrov.
  Kliknite na tlačidlo filtrov > v okne zadajte parameter, pomocou ktorého chcete nájsť danú rezerváciu. Rezerváciu nájdete zadaním napr.: Dátum, Čas, Stav rezervácie > Kliknite na Zobraziť výsledky.
 1. Môžete použiť rýchle filtrovanie podľa stavu rezervácie.

Kliknite na zvolený stav > zobrazí sa rezervácia v uvedenom stave.

Môžete vybrať viac ako jeden stav naraz.

Ako zmeniť stav rezervácie?

 1. Kliknite na rezerváciu, ktorú chcete vybaviť.

 1. Stav môžete zmeniť v podrobnostiach rezervácie.
Skladník potvrdzuje začiatok a dokončenie vykládky/nakládky.

Popis stavov rezervácií

Rezervácia môže mať jeden z nasledujúcich stavov:

Predbežná rezervácia - Užívateľ potvrdil čas operácie, ale nevyplnil údaje o vozidle a vodičovi.

Potvrdené - po zadaní údajov o vozidle a vodičovi sa stav automaticky zmení.

Čakanie - Hneď ako ochranka potvrdí príchod do systému.

Prebieha načítanie - sklad spustí proces nakládky alebo vykládky. Označíte to v systéme.

Prebieha vykladanie - sklad spustí proces nakládky alebo vykládky. Označíte to v systéme.

Naložené - Keď skladník klikne na Dokončiť načítanie, stav sa zmení na Naložené.

Vyložené - Keď skladník klikne na Dokončiť vykladanie, stav sa zmení na Vyložené.

Odchod - Ochranka potvrdí v systéme odchod vozidla („Potvrdiť odchod“).

Nenaložené - automatický stav počíta vozidlá, ktoré neboli naložené na konci pracovného dňa.

Nevyložené - automatický stav počíta vozidlá, ktoré neboli vyložené na konci pracovného dňa.

Odmietnutie naloženia - stav priradený manuálne personálom ochranky alebo skladu.

Žiadne vozidlo - vozidlo nedorazilo do skladu, automatický stav bol aktualizovaný na konci dňa.

Stiahnite si príslušný manuál


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)