Funkcie Messengera

Aktualizované 21/5/24 uverejnené Małgorzata

Kto môže túto funkciu používať?

Táto funkcia je k dispozícii všetkým používateľom Platformy Trans.eu a CargoON.

Messenger je nástroj na kontaktovanie vašich partnerov. Umožňuje vám vymieňať si potrebné informácie a opatrenia týkajúce sa transakcií.

Messenger je rozdelený do 3 kariet:

 • Prvá karta - nedávne konverzácie, ktoré sú vám vždy po ruke
 • Druhá karta - kontext, čiže rozdeľovanie konverzácií podľa témy (náklady, objednávky a iné)
 • Tretia karta - kontakty

Zapnutie Messengeru

 1. Prvý spôsob
 • V pravom hornom rohu kliknite na Messenger (ikonka obláčika)
 • Zakliknite Zapnúť Messenger

 1. Druhý spôsob
 • V pravom hornom rohu kliknite na Vašu profilovú ikonku (namiesto ikonky tam máte iniciálky svojho mena alebo Vašu vlastnú fotku)
 • Kliknite na Zapnúť Messenger

Kontaktné informácie v Messengeri

V hornej časti messengeru si môžete prezrieť informácie o Vašom partnerovi, napríklad telefónne číslo alebo meno spoločnosti.

Taktiež pod ikonkou z troma bodkami nájdete dodatočné možnosti, ako napríklad vypnutie/zapnutie zvukov a iné v Messengeri.

Zobrazenie vizitky kontaktu

Keď prejdete myšou na meno vášho kontaktu v Messengeri, zobrazí sa vám ukážka vizitky pre túto osobu. Vizitka sa zobrazí aj v okne konverzácie, ak prejdete myšou na meno vášho kontaktu.

Na vizitke máme tlačidlo Kopírovať do schránky, ktoré automaticky skopíruje tieto údaje:

 • meno spoločnosti
 • lokáciu
 • meno partnera
 • TransId
 • mobilné číslo

Preklad správ

Pre zlepšenie komunikácie s partnerom ktorý rozpráva iným jazykom ako vy, si môžete jednoducho preložiť správy ktoré odošlete a príjmete.

 • preklad odoslanej správy

Napíšte vašu správu > kliknite na označený symbol > správa bude automaticky preložená

 • preklad prijatej správy

Kliknite na označený symbol v konverzácii > správa sa automaticky preloží

História konverzácie

 • všetky správy s vašim partnerom môžete nájsť v jednom okne
 • správy o ponukách sú oddelené osobitne podľa odoslanej ponuky
 • aktívne správy sú vždy zvýraznené odlišnou farbou
 • všetky správy sú zoradené chronologicky

Pod ikonkou s troma bodkami si môžete zmeniť zobrazenie:

 • Ukázanie správ v kontexte - zobrazenie správ ku konkrétnej ponuke
 • Zobrazenie celej histórie konverzácie - zobrazenie všetkých správ s partnerom

Zoradenie zoznamu kontaktov

 1. podľa mena (A-Z) - predvolené nastavenie

Pre zoradenie kontaktov:

 • Kliknite na "Kontakty"
 • Klknite "Všetky"
 • Vyberte si "Priezvisko A-Z"

 1. Podľa mena spoločnosti (A-Z)

Pre zoradenie podľa mena spoločnosti:

 • Kliknite na "Kontakty"
 • Kliknite "Všetky"
 • Vyberte si "Meno spoločnosti A-Z"

Pridajte kontakt do zoznamu

Nový kontakt je možné pridať: 

 • ​v zozname kontaktov - umiestnením kurzora myši na ikonu vyskakovacieho menu a výberom príslušnej možnosti​
 • ​v okne konverzácie - po kliknutí na ikonu "človek s plusom".
Step 1 image

Odstránenie kontaktov

Kontakt môžete odstrániť:

 • zo zoznamu kontaktov - umiestnením kurzora myši na ikonu rozbaľovacej ponuky a výberom príslušnej možnosti
 • z okna konverzácie - umiestnením kurzora myši na ikonu rozbaľovacej ponuky a výberom možnosti

Počítadlo ponúk

V zozname vedľa mena vášho kontaktu si môžete pozrieť koľko nákladov alebo vozidiel má dostupných daná spoločnosť na burze.

 • Keď kliknete na ikonku (vozidla/nákladu), zobrazí sa vám filter na burze (pre vozidlá/náklady)


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)