Moje ponuky vozidiel v Loads2GO!

Aktualizované 23/4/24 uverejnené Małgorzata

Z tohto článku sa dozviete, kde nájdete ponuky svojich vozidiel v Loads2GO!

Kde môžem vidieť vozidlá zverejnené mojou spoločnosťou?

Ak chcete zobraziť všetky vozidlá zverejnené vašou spoločnosťou, vyberte:

  1. Tri bodky v hlavnej ponuke v dolnej časti obrazovky -> Vozidlá -> Moje ponuky vozidiel

  1. Nájdete tu dve karty:
  • Aktívne - aktívne ponuky zverejnené na Burze vozidiel
  • Archív - ponuky archívnych vozidiel
Ak chcete vidieť iba vami zverejnené ponuky, začiarknite možnosť Iba moje.


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)