Widget priemerného času prevádzky (Dock Scheduler)

Aktualizované 17/5/24 uverejnené Katarzyna

Kto môže túto funkciu používať?

Táto funkcia je k dispozícii používateľom Platformy Trans.eu a programu Dock Scheduler s prístupom k modulu Schedules.

Ďalšie informácie o module Dashboard a widgety.

Základné informácie o widgete

Pridajte si na Dashboard priemerný čas prevádzky, aby ste mohli neustále overovať časy prevádzky (nakládky a vykládky) vo svojich skladoch.

Dock Scheduler - widget priemerného času prevádzky:

  • patrí k widgetom z kategórie Plány (Schedules),
  • zobrazuje údaje na základe všetkých úspešne dokončených rezervácií,
  • prezentuje údaje za všetky sklady,
  • prezentuje historické údaje, priemerný čas je vypočítaný na základe posledných 30 dní,
  • na Dashboard ho môžete pridať iba raz.

Hlavné prvky widgetu sú:

  1. Karty priemerných časov operácií pre 5 skladov s najvyšším počtom operácií.

Graf sa skladá zo 4 častí:

  1. Názov skladu (napr. Magazyn Bemowo).
  2. Stĺpec s informáciou o priemernom čase medzi príchodom a odchodom vozidla z daného skladu (napr. 100 minút).
  3. Časť grafu označená modrou farbou, ktorá informuje o priemernom čase operácie - nakládka, vykládka (napr. 50 minút)
  4. Žltá prerušovaná čiara, ktorá informuje o štandardnom čase prevádzky v tomto sklade (napr. 60 minút)

Ako analyzovať údaje

Pri analýze údajov sa vám budú hodiť nápovedy, ktoré sa zobrazia na každom grafe, keď naň prejdete kurzorom myši.

Pri analýze údajov pre príklad skladu pražského nábytku si môžete všimnúť, že priemerný čas pobytu vozidiel v tomto sklade je 72 minút, priemerný čas prevádzky je 41 minút, pričom predvolený čas prevádzky je nastavený na 20 minút.

Pomocou týchto údajov môže správca skladu určiť, či sa priemerný čas prevádzky a čas medzi príchodom a odchodom blíži k predpokladanému predvolenému času.

V tomto prípade sa ukazuje, že takmer vo všetkých skladoch trvajú úlohy súvisiace s prevádzkou dlhšie, ako sa predpokladalo. Môžete skúmať, či táto situácia súvisí s technickými problémami, nízkou efektivitou zamestnancov, nedostatočnými procesmi alebo inými faktormi.

Analýza údajov môže pomôcť identifikovať oblasti na zlepšenie efektívnosti, optimalizáciu procesov a zvýšenie kvality prevádzky skladu.


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)