Nahlásiť návrh alebo problém

Aktualizované 13/3/24 uverejnené Jakub

Kto môže túto funkciu používať?

Funkcia je dostupná pre všetkých používateľov Platformy Trans.eu a CargoON.

Z tohto článku sa dozviete:

  • ako nahlásiť návrh alebo problém pomocou formulára

Nahlasovanie návrhov alebo problémov pomocou formulára

Postupujte podľa týchto krokov:

  1. Kliknite na ikonu pomoci označenú otáznikom a vyberte možnosť Nahlásiť návrh.
Step 1 image
  1. Vyplňte formulár.
Step 3 image

Ak nahlasujete problém, môžete vybrať aj oblasť Problém.

Step 5 image
V predvolenom nastavení je vybraná možnosť Pripojiť históriu pripojenia vášho prehliadača k prostrediu platformy Trans.EU. Vďaka nej sa pripojí súbor HAR (obsahuje záznam predchádzajúcej komunikácie medzi aplikáciou používateľa na tomto počítači a servermi Platformy), ktorý môže pomôcť pri diagnostike problému.
Step 7 image

V ľavom dolnom rohu nájdete ID relácie. Môžete byť požiadaní o jeho zadanie, aby ste skontrolovali, či chyba pochádza z aktuálnej relácie.
Step 12 image

  1. Po vyplnení formulára kliknite na tlačidlo Odoslať.
Step 14 image

Po odoslaní formulára dostanete potvrdenie.

Step 15 image

Každý návrh je pre nás dôležitý. Ďakujeme vám za vašu správu.


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)