Referenčný prehľad

Aktualizované 26/4/23 uverejnené Sylwia

Na základe údajov z prehľadu Benchmark môžete:

 • porovnať ceny nákladov
 • sledovať vývoj cien na trhu
 • lepšie prispôsobiť svoje sadzby za prepravu trendom na trhu
 • optimalizovať náklady a minimalizovať riziko preplatenia za prepravu

Ak chcete prehľad otvoriť, prejdite na kartu Benchmark v module Vyhradené prehľady

Po kliknutí sa vám zobrazí prehľad pozostávajúci z troch hlavných častí:

 1. Benchmarky KPI - zobrazujúce súhrnné hodnoty metrík KPI
 2. Cenový graf - čiarový graf zobrazujúci trendovú líniu cien akceptovaných nákladov
 3. Tabuľka množiny ponúk a odpovedí - stĺpcový graf

Správa je založená na prehľadoch cien za prijaté náklady odoslaných subdodávateľským skupinám definovaným na Platforme, Stálych trasách a SmartMatch.

Prehľad zobrazuje všetky prijaté náklady s dátumom vykládky v minulosti. To znamená, že:

 • náklady, ktoré neviedli k transakcii na Platforme Trans.eu, nie sú uvedené v správe,
 • náklady, pri ktorých tovar ešte nebol vyložený (podľa dohodnutého dátumu vykládky), sa nezobrazia, kým sa dátum vykládky nestane historickým / minulým dátumom.

KPI lišta

Horná lišta zostavy pozostáva z líšt prezentujúcich súčet hodnôt pre časový rozsah vybratý vo filtroch

Šípky nahor/nadol označujú, či trend rastie alebo klesá v porovnaní s predchádzajúcim časovým obdobím.

Ak chcete zobraziť ďalšie informácie, umiestnite kurzor myši na danú dlaždicu:

 • na šípkach - s ktorým časovým obdobím sa hodnota porovnáva
 • na čísle - nápoveda, na čo sa zvolená hodnota vzťahuje

Čo znamenajú jednotlivé dlaždice:

 • Medián akceptovanej ceny - medián cena akceptovaných nákladov (tých, ktoré viedli k transakcii).
 • Medián ceny na burze - medián ceny na burze. Výpočet je založený na burzových cenách z dní, kedy boli transakcie uzatvorené na Platforme Trans.eu.
Cena na burze pre konkrétny dátum transakcie je vypočítaná na základe cenového algoritmu používaného na Platforme Trans.eu. Ide o rovnakú cenu, aká je uvedená v okne publikácie pri zverejnení nákladu na burze Trans.eu.
 • Cenový rozsah prijatých ponúk - rozsah prijatých cenových ponúk od dopravcov. Cenové ponuky sa prijímajú počas vyjednávania cez vyjednávacie okienko na stránke nákladu alebo vyjednávacie okienko v messengeri.
 • Náklady - celkový počet nákladov, na základe ktorého boli určené hodnoty v ostatných stránkach. Vzťahuje sa tiež na počet nákladov uvedených v správe (modrá trendová čiara akceptovaných nákladov).
 • Odpovede - celkový počet prijatých cenových ponúk od dopravcov pri rokovaniach o nákladoch uvedených v tabuľke. Vzťahuje sa tiež na počet odpovedí uvedených v tabuľke (zelené pruhy).

Sada ponúk a graf odpovedí

Druhá časť zostavy obsahuje čiarový graf. Prispôsobuje sa nastaveniam filtrov - výber vykonaný v sekcii filtre definuje, čo sa bude v prehľade zobrazovať, napr. trendová čiara cien akceptovaných nákladov (tých, na ktoré bola uzatvorená transakcia na Platforme), a trendová čiara najnižších cenových ponúk prijatých od dopravcov v procese vyjednávania.

Legenda grafu:

 • Trendová čiara: Akceptovaná cena: modrá trendová čiara ceny akceptovaných nákladov
 • Trendová čiara: Burzovná cena: žltá trendová čiara burzovej ceny
 • Rozsah prijatých ponúk: sivé stĺpce cenového rozpätia ponúk prijatých od dopravcov
 • Návrhy: sivý pruh zobrazujúci počet dopravcov, ktorí dostali ponuku nákladu
 • Odpovede: zelený pruh zobrazujúci počet dopravcov, ktorí odpovedali na prijatú ponuku nákladu
 • Maximum prijatých ponúk: šedá trendová línia najvyšších cenových ponúk prijatých od dopravcov
 • Minimum prijatých ponúk: šedá trendová čiara najnižších cenových ponúk prijatých od dopravcov
 • Medián prijatých ponúk: modrá trendová čiara mediánových cenových ponúk prijatých od dopravcov

Ak chcete zobraziť podrobnosti, umiestnite kurzor myši na zvolenú hodnotu:

Ak chcete získať podrobné informácie o jednotlivých údajoch grafu, podržte kurzor nad konkrétnou oblasťou záujmu a zobrazí sa ďalší popis.

Popis sa vzťahuje na podrobnosti o nákladoch za uvedený deň vykládky. Obsahuje:

 • Dátum vykládky – dátum vykládky nákladov
Dátum vykládky - pri náklade s viacerými zastávkami (s viacerými miestami nakládky a/alebo vykládky) je to dátum posledného miesta vykládky nákladu.
 • Akceptovaná cena / Cena na burze / Max prijatých ponúk / Min prijatých ponúk / Medián prijatých ponúk - informácie o akceptovanej cene nákladu / cene na burze / maximálnej cene prijatej od dopravcov počas rokovaní / minimálna cena prijatá od dopravcov počas rokovaní / medián prijatých cenových ponúk. Zobrazené informácie závisia od typu trendovej čiary indikovanej kurzorom.

Dlaždice: zobrazujú súhrnné údaje zo všetkých prijatých nákladov s rovnakým dátumom vykládky:

 • Náklady - celkový počet prijatých nákladov
 • Návrhy - celkový počet dopravcov, ktorí dostali ponuku nákladu
Na lište Návrhy sa zobrazujú všetci dopravcovia, ktorí dostali ponuky nákladu. Ak dopravca dostal v daný deň viacero ponúk podobného nákladu, každá ponuka zaslaná tomuto dopravcovi sa individuálne spočíta a uvedie v správe.
 • Odpovede - celkový počet prijatých cenových ponúk od dopravcov
Podobne ako lišta Návrhy, lišta Odpovede počíta všetky cenové ponuky prijaté od dopravcov.
 • Odpovede (%) - percento ponúk prijatých od dopravcov za odoslané ponuky nákladov
 • Minimum prijatých ponúk - minimálna cenová ponuka prijatá od dopravcov počas procesu vyjednávania o náklade
 • Maximum prijatých ponúk - maximálna cenová ponuka prijatá od dopravcov počas procesu vyjednávania o náklade

Tabuľka (informácie pod dlaždicami): Informácie uvedené v tabuľke sa vzťahujú na konkrétne náklady (nejde o súhrnné informácie).

 • Referenčné číslo – jedinečné referenčné/identifikačné číslo nákladu
 • Akceptovaná cena – cena transakcie, ktorá bola uzatvorená
 • Cena na burze - cena na burze v čase zverejnenia nákladu (je to rovnaká cena, ktorá je uvedená na Platforme pri zverejnení nákladu na Burzu nákladov)
Žiadna cena na burze – znamená, že na Platforme nie je uvedená žiadna cena pri zverejnení nákladu na burze Trans.eu. Dôvodom absencie tejto ceny je nedostatočné množstvo údajov, ktoré by mohol algoritmus použiť na určenie spoľahlivej cenovej prognózy.
 • Minimálna prijatá ponuka – minimálna cenová ponuka prijatá od dopravcov počas procesu vyjednávania o náklade
 • Max prijatá ponuka – maximálna cenová ponuka prijatá od dopravcov počas procesu vyjednávania o náklade

Tabuľka nákladov

Môžete povoliť zobrazenie tabuľky, v ktorom môžete vidieť všetky náklady zahrnuté v prehľade. Ak to chcete urobiť, umiestnite kurzor myši na bočnú ponuku a kliknite na symbol dlaždice.

Údaje zobrazené v tabuľke je možné filtrovať podľa vašich potrieb.

Filtrovanie

Kliknutím na symbol filtra v pravom stĺpci otvoríte nastavenia filtra pre prehľad Benchmark.

Pomocou filtrov na pravej strane grafu definujte rozsah údajov, ktoré potrebujete:

 • rozsah dátumov vykládky nákladov (dátum vykládky)
 • môžete vylúčiť náklady a ponuky prepravy pod/nad uvedenú cenovú hodnotu alebo definovať cenový rozsah pre vedené rokovania (akceptovaná cena)
 • rozhodnúť, ktoré komponenty sa majú zobraziť v grafe (kliknite na názov zvoleného komponentu)
 • definujte všeobecný smer prepravy vašich nákladov, o ktoré máte záujem (Trasy)
 • definujte konkrétny smer prepravy vašich nákladov, o ktoré máte záujem (presná trasa)
 • vyberte zamestnancov, ktorých prepravu chcete odfiltrovať (Zamestnanec)
Benchmark Report prevádza hodnoty akceptovaných nákladov na jednu menu (upozorňujeme, že prepravné môžu byť akceptované v rôznych menách). Výpočty vychádzajú z kurzu v deň vykládky tovaru na poslednom mieste vykládky.


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)