Archív konverzácií

Aktualizované 25/3/24 uverejnené Jakub

Z tohto článku sa dozviete, ako:

  • vyhľadať konverzáciu v archíve
  • exportovať konverzáciu do súboru PDF

Vyhľadávanie konverzácie v archíve

Je možné vrátiť sa k archivovanej konverzácii obsahujúcej informácie, ktoré sú pre vás relevantné.

  1. Archív rozhovorov nájdete na dvoch miestach:

Step 1 image

  • V aplikácii Messenger vyberte položku Kontakty (ikona v ponuke aplikácie Messenger). Nájdite osobu, s ktorou ste četovali, a kliknite na tri bodky. Potom vyberte Archív konverzácií

Step 9 image

  1. Kliknite na položku MOŽNOSTI VYHĽADÁVANIA. To vám umožní vyhľadávať konverzácie podľa mena osoby (priezvisko, názov spoločnosti) alebo podľa zvoleného rozsahu dátumov.

Step 2 image

  1. Kliknite na tlačidlo Hľadať.
Step 1 image

Konverzáciu môžete vyhľadať výberom Všetky kontextové skupiny.

Step 5 image

Export konverzácie do súboru PDF

Môžete si stiahnuť archivovanú konverzáciu a uložiť ju ako súbor PDF.

  1. Po výbere konverzácie na stiahnutie kliknite na EXPORTOVAŤ DO PDF.

Step 6 image

  1. Nastavte rozsah dátumov a potvrďte tlačidlom Generovať súbor.

Step 7 image

Zobrazia sa informácie o vygenerovaní súboru.

  1. Vygenerovaný súbor nájdete v upozorneniach.
Step 9 image

  1. V označenej oblasti si môžete stiahnuť súbor PDF s archivovanou konverzáciou.
Step 10 image

Sťahovanie archívu konverzácie môže trvať niekoľko minút v závislosti od veľkosti súboru.


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)