Stavy platieb

Aktualizované 6/2/24 uverejnené Jakub

Po uzavretí transakcie na Platforme sa po vykonaní objednávky objaví možnosť ohodnotiť dodávateľa. Dodatočne je tiež možné vyhodnotiť stav platby.

Stavy platieb sú dostupné v riadku ponuky burzy

Stavy platieb viditeľné v ponuke označujú hodnotenia platieb, ktoré dodávateľ dostal.

Napríklad:

 • 41 načas
 • 3 s oneskorením
 • 4 problémy

Vyhodnotenie objednávky a indikácia stavu platby

Príklad 1

 • Ohodnoťte danú objednávku výberom počtu hviezdičiek, napr. 4
 • Vyberte stav platby, napr. Zaplatené načas
 • K hodnoteniu môžete pridať komentár
 • Hodnotenie odošlite zeleným tlačidlom Uložiť

Pamätajte!
Po pridaní hodnotenia ho už nebude možné zmeniť.

 • Po uložení sa hodnotenie zobrazí v okne
 • V zozname čakajúcich hodnotení sa stav hodnotenia zmení na „Zaplatené včas
 • V ľavom dolnom rohu sa zobrazí správa: „Vydané hodnotenie“ s možnosťou Späť, ktorá je aktívna 8 sekúnd

Príklad 2

 • Realizácia objednávky hodnotená 4 hviezdičkami
 • Stav platby: "Zaplatené s oneskorením" - vyberte jednu z dostupných možností

 • Pomocou štítkov vedľa stavu platby a samostatne vedľa hodnotenia objednávky môžete uviesť, čo sa pokazilo
 • Môžete pridať aj komentár
 • Hodnotenie odošlite zeleným tlačidlom Uložiť

 • Po uložení sa hodnotenie zobrazí v okne
 • V zozname čakajúcich hodnotení sa stav hodnotenia zmení na „Oneskorená platba
 • V ľavom dolnom rohu sa zobrazí správa: „Vydané hodnotenie“ s možnosťou Späť, ktorá je aktívna 8 sekúnd

Príklad 3

 • Realizácia objednávky hodnotená 3 hviezdičkami
 • Stav platby: „Nezaplatené

 • Pomocou štítkov označte, čo sa pokazilo, alebo pridajte komentár (vždy, keď je hodnotenie hviezdičkami 3 alebo nižšie)
 • Hodnotenie odošlite zeleným tlačidlom Uložiť

 • Po uložení sa hodnotenie zobrazí v okne
 • V zozname čakajúcich hodnotení sa stav hodnotenia zmení na „Problém s platbou
 • V ľavom dolnom rohu sa zobrazí správa: „Problém s platbou nahlásený“ s možnosťou Späť, ktorá je aktívna 8 sekúnd

 • Ak váš dodávateľ uhradí dlžnú sumu, môžete zmeniť stav platby na „Zaplatené s oneskorením“ - vyberte jednu z dostupných možností.

 • Stav hodnotenia sa zmení na „Oneskorená platba

Vyhodnotenie objednávky bez udania stavu platby

 • Ohodnoťte danú objednávku výberom počtu hviezdičiek, napr. 4
 • Stav platby: „Termín platby ešte neuplynul
 • K hodnoteniu môžete pridať komentár
 • Hodnotenie odošlite zeleným tlačidlom Uložiť

 • Po uložení sa hodnotenie zobrazí v okne
 • V zozname čakajúcich hodnotení sa jeho stav zmení na „Zadajte stav platby
 • V ľavom dolnom rohu sa zobrazí správa: „Vydané hodnotenie“ s možnosťou Späť, ktorá je aktívna 8 sekúnd

 • Ak stav platby nebol pri hodnotení špecifikovaný, môžete ho ohodnotiť neskôr.

 • Ak Dodávateľ uskutoční platbu, môžete nastaviť stav platby na „Zaplatené včas

 • Po uložení bude stav platby viditeľný v zozname hodnotení.

 • Ak váš dodávateľ neuskutočnil platbu, môžete použiť možnosť „Nahlásiť problém s platbou“.

 • Tu môžete znížiť počet hviezdičiek
 • Pomocou značiek označte, čo sa pokazilo
 • Pridať komentár
 • Uložte zmeny pomocou tlačidla „Nahlásiť problém“.

 • Všetky vykonané zmeny sú dostupné na karte „História zmien“.

 • V účte Dodávateľa bude viditeľné prvé a upravené hodnotenie
 • Graf s červeným výkričníkom vyjadruje počet problémov s platbou
 • Vyhodnotenie platieb podrobne ukazuje, koľko objednávok bolo zaplatených včas/s oneskorením a koľko problémov s platbou vzniklo


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)