Zobrazenie cestných obmedzení na mape

Aktualizované 2/8/22 uverejnené Jakub

Na Platforme Trans.eu je v mapovom module možné zobraziť cestné obmedzenia na trase. Vďaka tomuto riešeniu je možné naplánovať optimálnu trasu pre vaše vozidlo, vyhnúť sa okrem iného obmedzeniam tonáže alebo príliš nízkym viaduktom.

Ako zobraziť obmedzenia na mape

 • vyberte modul Mapy z ponuky vľavo

 • vpravo hore je možnosť cestných obmedzení
 • kliknutím na znamienko + alebo - mapu priblížite alebo oddialite, túto možnosť nájdete v pravom dolnom rohu obrazovky.

 • pozrite si možnosti a skontrolujte obmedzenia na mape

 • maximum vidíme obmedzenia približne 30 metrov

Popis značiek viditeľných na mape

 • Značka - Zákaz vjazdu vozidiel so skutočnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 7 ton. Značka znamená, že sa nesmie umožniť jazda vozidlám, ktorých skutočná celková hmotnosť je vyššia ako hodnota uvedená na značke; v prípade jazdnej súpravy platí zákaz pre ich celkovú hmotnosť

 • Značka - Zákaz vjazdu pre nákladné vozidlá:

1) nákladné vozidlá s maximálnou prípustnou hmotnosťou presahujúcou 3,5 tony

2) automobilové traktory

3) špeciálne vozidlá a vozidlá používané na špeciálne účely s maximálnou prípustnou hmotnosťou presahujúcou 3,5 tony

4) poľnohospodárske traktory

5) pomaly idúce vozidlá

 • Značka - Zákaz vjazdu vozidiel s výškou viac ako 3,5 m. Značka zakazuje pohyb vozidiel, ktorých výška je spolu s nákladom väčšia ako hodnota uvedená na značke.

 • Značka - Zákaz vjazdu vozidiel s šírkou nad 2,4 m. Značka zakazuje pohyb vozidiel, ktorých šírka vrátane nákladu je väčšia ako hodnota uvedená na značke.

 • Značka - Zákaz vjazdu vozidiel s dĺžkou viac ako 7 m. Značka zakazuje pohyb vozidiel alebo jazdných súprav, ktorých dĺžka spolu s nákladom presahuje hodnotu uvedenú na značke. Pohyb vozidiel je vzhľadom na svoju dĺžku obmedzený na cestách s ostrými a úzkymi zákrutami a na miestach, kde môže pohyb týchto vozidiel brániť premávke.

 • Značka - Zákaz vjazdu vozidiel s nebezpečným tovarom, t. j. yzkaz pohybu vozidiel prepravujúcich tovar ADR v množstvách, pre ktoré je potrebné označiť vozidlo oranžovými výstražnými štítkami.

Vypočítajte trasu a skontrolujte obmedzenia na mape

 • zadajte trasové body
 • vyberte typ vozidla
 • zvoľte trasu
 • mapa zobrazí obmedzenia na vybranej trase


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)