Rezervačné šablóny

Aktualizované 5/3/24 uverejnené Katarzyna

Kto môže použiť túto funkciu?

 • Funkcia dostupná pre používateľov produktového radu CargoON, ktorí majú prístup k produktu Dock Scheduler a modulu Rozvrhy s priradenou rolou Warehouse Manager alebo Plný prístup.

Z tohto článku sa dozviete:

 • kde nájdete nastavenia šablóny rezervácie,
 • ako vyzerá predvolená šablóna rezervácie,
 • ako pridať novú šablónu rezervácie,
 • ako upraviť šablónu rezervácie.

Šablóna rezervácie je formulár, ktorý dopravca vyplní pri rezervácii. Formulár je vyplnený údajmi a parametrami, ktoré sú relevantné pre odosielateľa.

Predvolená šablóna rezervácie

Na Platforme existuje základná (predvolená) šablóna, ktorá je kompatibilná s aktuálnym rozsahom údajov rezervácie.

 1. Kliknite na avatara a potom na Nastavenia.

 1. Vyberte kartu Rozvrhy.
Step 1 image

 1. V časti Šablóny rezervácií nájdete definovanú Základnú (Predvolenú) šablónu. Je kompatibilný s aktuálnym rozsahom rezervačných údajov.
  Vyberte šablónu zo zoznamu a kliknutím na 3-bodkovú ikonu prejdite na ukážku.
Step 2 image

 1. Šablóna rezervácie obsahuje:
 • názov šablóny,
 • sklady, ku ktorým je šablóna priradená,
 • údaje viditeľné na formulári (údaje o vozidle, údaje o vodičovi, iné) - nepovinné a povinné.
Step 3 image

Základnú (predvolenú) šablónu nie je možné upraviť ani odstrániť.

Pridajte šablónu rezervácie

Môžete si definovať svoje vlastné šablóny rezervácie v závislosti od vašich potrieb a požiadaviek.

 1. Ak chcete pridať šablónu, kliknite na avatar > Nastavenia > karta Rozvrhy.

V záložke Rozvehy kliknite na Pridať šablónu.

Step 4 image

 1. Názov šablóny je povinné pole pri vytváraní šablóny rezervácie.

Ak chcete uložiť vytvorenú šablónu ako predvolenú, začiarknite políčko pre túto možnosť.

 1. Šablónu môžete priradiť k vybraným skladom.
Step 6 image

 1. Vyberte parametre, ktoré sú pre vás dôležité a ktoré musí dopravca vyplniť vo formulári pri rezervácii. Po výbere parametrov vám systém pripomenie, či sú pre dopravcu povinné alebo voliteľné.
  Ďalej kliknite na Uložiť šablónu rezervácie.

Step 7 image

 1. Novovytvorenú šablónu rezervácie nájdete v zozname.
Step 8 image

Ak umiestnite kurzor myši na počet skladov priradených k šablóne, zobrazia sa ich názvy.

Pri pridávaní nového skladu je možné vytvoriť aj novú šablónu rezervácie.

Upravte šablónu rezervácie

Ak chcete šablónu upraviť, kliknite na avatar > Nastavenia > kartu Rozvrhy.

Zo zoznamu vyberte šablónu, ktorú chcete upraviť, a kliknite na ikonu s 3 bodkami. Šablónu je možné upravovať iba vtedy, ak sa nepoužíva v rezervácii.

Keď dopravca vykoná rezerváciu, môžete skontrolovať podrobnosti v pláne rezervácií alebo v zozname rezervácií.

Kliknite na danú rezerváciu. V zásuvke nájdete informácie s parametrami, ktoré ste uviedli v rezervačnej šablóne.

Šablóna rezervácie na strane dopravcu

 1. Ak chcete vykonať rezerváciu ako prepravca, prejdite na záložku Rezervácie a kliknite na Pridať rezerváciu vedľa dátumu, o ktorý máte záujem.
Step 11 image

 1. Vyberte čas rezervácie a kliknite na Ďalej.
Step 12 image

 1. Vyplňte polia vytvorené odosielateľom. Tie označené hviezdičkou sú povinné. Ostatné informácie môžete doplniť, ale nie sú povinné.
  Kliknite na Pridať rezerváciu.

Step 13 image

 1. Potvrdenú rezerváciu nájdete v časti Moje rezervácie.


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)