Oznámenia v Loads2Go!

Aktualizované 19/10/22 uverejnené Małgorzata

Oznámenia vám umožňujú získať aktuálne informácie o burze nákladov.

  1. Kliknutím na ikonu zvončeka v dolnej časti obrazovky prejdete na upozornenia. Modrá bodka vás bude informovať o nových upozorneniach.

  1. Kliknutím na upozornenie prejdete na podrobné informácie

Nastavenia upozornení

  1. Kliknite na tri bodky v hlavnej ponuke vpravo
  2. Vyberte možnosť „Nastavenia upozornení

  1. Zelená farba znamená, že sú povolené oznámenia. Ak ich chcete zakázať, zmeňte farbu tlačidla na sivú


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)